Allemand | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

...'den görülebileceği üzere ...
Aus ... wird ersichtlich, dass...
Utilisé pour décrire des données brutes
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Wie ... zeigt, ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Utilisé pour décrire des données brutes
Sayılar gösteriyor ki ...
Die Zahlen legen offen, dass...
Utilisé pour décrire des données brutes
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Utilisé pour décrire des données brutes
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
... korreliert positiv mit... .
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Tahmin edildiği üzere ...
Wie prognostiziert, ...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

İstatistikler gösteriyor ki ...
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
İstatistiklere göre ...
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Rein statistisch gesehen,...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats