Tchèque | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

...'den görülebileceği üzere ...
To může být vidět z..., že...
Utilisé pour décrire des données brutes
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Jak je možno vidět z..., ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Zdá se, že údaje naznačují...
Utilisé pour décrire des données brutes
Sayılar gösteriyor ki ...
Čísla ukazují, že...
Utilisé pour décrire des données brutes
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Z údajů je zřejmé, že...
Utilisé pour décrire des données brutes
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Výsledky této studie ukazují, že...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
...pozitivně koreloval(a) s...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Tahmin edildiği üzere ...
Jak se dalo předpokládat,...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

İstatistikler gösteriyor ki ...
Dané statistiky ukazují, že...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
İstatistiklere göre ...
Podle daných statistických údajů...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Statisticky řečeno...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats