Thaïlandais | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

...'den görülebileceği üzere ...
มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Utilisé pour décrire des données brutes
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
จากที่เคยเห็นจาก...
Utilisé pour décrire des données brutes
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Utilisé pour décrire des données brutes
Sayılar gösteriyor ki ...
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Utilisé pour décrire des données brutes
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Utilisé pour décrire des données brutes
... kayda değer birkaç sonuçtu.
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Tahmin edildiği üzere ...
อย่างที่ทำนายไว้...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

İstatistikler gösteriyor ki ...
สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
İstatistiklere göre ...
ตามสถิติ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
İstatistiksel olarak konuşursak ...
พูดอย่างสถิติ
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats