Chinois | Phrases - Affaires | Commande

Commande - Commande

Vi overveje et køb af...
我们正在考虑购买...
Formel, hésitant
Vi er mere end glade for at afgive en ordre med jeres firma for...
我们很乐意订购贵公司的...
Formel, très poli
Vi vil gerne angive en ordre.
我们想下个订单。
Formel, poli
Vedlagt er vores endelige ordre på...
附上的是我们公司就...的订单
Formel, poli
Vedlagt vil du finde din ordre
您将在附件中看到我们公司的订单。
Formel, poli
Vi har et stabilt krav på..., og vi vil derfor gerne bestille...
我们对...有稳定的需求,所以想下...的订单
Formel, poli
Vi angiver hermed en ordre på...
我们特此开出...的订单
Formel, direct
Vi har i sinde at købe... fra jer...
我们意在向您购买...
Formel, direct
Vil det være muligt at acceptere og bestille en ordre på... til en pris på... per...?
您能够接受针对...每单位...价格的订单吗?
Formel, très direct
Vi ser frem til jeres bekræftelse. Vær venlig at bekræfte skriftligt.
我们期待您的确认,请以书面形式确认。
Formel, poli

Commande - Confirmation

Kan du venligst bekræfte afsendelses datoen og pris via fax?
您能以传真形式确认发送日期和价格吗?
Formel, poli
Din ordre vil blive ekspederet så hurtigt som muligt.
我们会尽快处理您的订单。
Formel, très poli
Din ordre er ved at blive ekspederet, og vi forventer at have ordren klar til afsendelse før...
您的订单正在处理中,我们预计在...之前订单能够装运
Formel, poli
I overensstemmelses med vores mundtlige aftaler, sender vi dig kontrakten for at få din underskrift.
根据口头协议,我们向您发送合同,请签字确认。
Formel, direct
Vedlagt finder du to kopier af kontrakten.
附件中您将收到两份合同复印件。
Formel, direct
Vær så venlig at returnere en signeret kopi af kontrakten senest 10 dage efter modtagelses datoen.
请在收到后10天内将签署好的合同复印件发回我们。
Formel, direct
Vi bekræfter hermed din ordre.
我们在此确认您的订单。
Formel, poli
Dette er for at bekræfte vores mundtlige ordre dateret...
这是为了确认我们...时定下的口头协议
Formel, direct
Vi accepterer jeres betalingsbetingelser og bekræfter at betalingen vil være lavet af en uopsigelig remburs/udenlandsk bankoverførsel/bankoverførsel.
我们接受您的付款条件,并确认付款由不可撤消的信用证/国际汇票/银行转账进行。
Formel, direct
Vi har lige modtaget din fax og kan bekræfte at ordren er som anført.
我们刚刚收到您的传真,可以确认上述订单。
Formel, direct
Vi angiver denne prøve ordre på den betingelse at ordren skal angives inden...
只有递送日期在...前,我们才发出此试购订单
Formel, direct
Dine varer vil blive afsendt indenfor... dage/uger/måneder.
您的货物即将在... 天/周/月之内送出
Formel, direct

Commande - Modification de commande

Er det muligt at reducere vores ordre fra... til...
是否有可能将我们的订购量由...减少到...
Formel, poli
Er det muligt at forøge vores ordre fra... til...
是否有可能将我们的订单量由...增加到...
Formel, poli
Er det muligt at forsinke ordren indtil...
是否有可能将订购推迟到...
Formel, poli
Vi må desværre meddele dig at vi ikke er i stand til at levere varerne før...
抱歉告诉您,我们直到...时才能交付货物
Formel, poli
Vi beklager at måtte meddele dig at denne ordre ikke vil være klar til afsendelse i morgen.
遗憾地告诉您,订单明天将无法出货。
Formel, poli

Commande - Annulation

Vi er kede af at måtte informere jer om at vi er nødt til at angive vores ordre et andet sted.
非常抱歉地告诉您,我们不得不在别处下单。
Formel, très poli
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi allerede har angivet vores ordre et andet sted.
非常抱歉地告诉您,我们已经在别处下单了。
Formel, très poli
Desværre er disse artikler ikke længere tilgængelige/ikke på lager, så vi er nødt til at aflyse din ordre.
很抱歉,但是已经没货了,所以我们不得不取消您的订单。
Formel, poli
Desværre er jeres betingelser ikke konkurrencedygtige nok til at ordren er realistisk.
很抱歉,您提供的条件不够有竞争力,我们无法下订单。
Formel, poli
Vi kan desværre ikke acceptere jeres tilbud fordi...
不好意思,我们不能接受您的订单,因为...
Formel, poli
Vi vil gerne aflyse vores ordre. Ordrenummeret er...
我们想取消订单,订单号是...
Formel, direct
Vi er tvunget til at aflyse vores ordre på grund af...
我们不得不取消订单,因为...
Formel, direct
Da I ikke er villig til at tilbyde os en lavere rate, må vi desværre meddele jer at vi ikke kan angive en ordre ved jer.
既然您不愿意给我们提供更低的价格,我们遗憾地告诉您我们无法在您处订购。
Formel, très direct
Vi ser ikke et andet alternativ end at afbestille vores ordre på...
我们别无选择只能取消订单,因为...
Formel, très direct