Italien | Phrases - Affaires | Commande

Commande - Commande

Vi overveje et køb af...
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Formel, hésitant
Vi er mere end glade for at afgive en ordre med jeres firma for...
Siamo felici di effettuare un ordine d'acquisto presso la vostra azienda per...
Formel, très poli
Vi vil gerne angive en ordre.
Vorremmo effettuare un ordine d'acquisto.
Formel, poli
Vedlagt er vores endelige ordre på...
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto per...
Formel, poli
Vedlagt vil du finde din ordre
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto.
Formel, poli
Vi har et stabilt krav på..., og vi vil derfor gerne bestille...
Data la domanda costante di..., vorremmo effettuare un ordine d'acquisto di...
Formel, poli
Vi angiver hermed en ordre på...
Con la presente inoltriamo un ordine d'acquisto di...
Formel, direct
Vi har i sinde at købe... fra jer...
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Formel, direct
Vil det være muligt at acceptere og bestille en ordre på... til en pris på... per...?
Sareste in grado di accettare un ordine da... di... al prezzo di... ?
Formel, très direct
Vi ser frem til jeres bekræftelse. Vær venlig at bekræfte skriftligt.
Restiamo in attesa della conferma. Vi preghiamo di inoltrarci la conferma in forma scritta.
Formel, poli

Commande - Confirmation

Kan du venligst bekræfte afsendelses datoen og pris via fax?
Può confermare la data di consegna e il prezzo via fax?
Formel, poli
Din ordre vil blive ekspederet så hurtigt som muligt.
Il Suo ordine verrà elaborato il più presto possibile.
Formel, très poli
Din ordre er ved at blive ekspederet, og vi forventer at have ordren klar til afsendelse før...
Stiamo elaborando il Suo ordine, saremo pronti per la spedizione prima di...
Formel, poli
I overensstemmelses med vores mundtlige aftaler, sender vi dig kontrakten for at få din underskrift.
Come da accordi precedentemente presi, Le inoltriamo il contratto per la sottoscrizione.
Formel, direct
Vedlagt finder du to kopier af kontrakten.
In allegato trova due copie del contratto.
Formel, direct
Vær så venlig at returnere en signeret kopi af kontrakten senest 10 dage efter modtagelses datoen.
La preghiamo di rispedirci una copia firmata del contratto entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
Formel, direct
Vi bekræfter hermed din ordre.
Con la presente confermiamo il Suo ordine.
Formel, poli
Dette er for at bekræfte vores mundtlige ordre dateret...
Con la presente confermo la data dell'ordine definita precedentemente in forma verbale.
Formel, direct
Vi accepterer jeres betalingsbetingelser og bekræfter at betalingen vil være lavet af en uopsigelig remburs/udenlandsk bankoverførsel/bankoverførsel.
Con la presente accettiamo le vostre modalità di pagamento e confermiamo che quest'ultimo avverrà per lettera di credito irrevocabile / vaglia postale internazionale / trasferimento bancario.
Formel, direct
Vi har lige modtaget din fax og kan bekræfte at ordren er som anført.
Abbiamo appena ricevuto il Suo fax e possiamo comunicarLe che l'ordine è stato confermato.
Formel, direct
Vi angiver denne prøve ordre på den betingelse at ordren skal angives inden...
Inoltriamo questo ordinativo di prova a condizione che la consegna venga effettuata prima di...
Formel, direct
Dine varer vil blive afsendt indenfor... dage/uger/måneder.
La merce verrà consegnata in ... giorni/settimane/mesi.
Formel, direct

Commande - Modification de commande

Er det muligt at reducere vores ordre fra... til...
Sarebbe possibile ridurre l'ordine da... a...
Formel, poli
Er det muligt at forøge vores ordre fra... til...
Sarebbe possibile incrementare l'ordine da... a...
Formel, poli
Er det muligt at forsinke ordren indtil...
Sarebbe possibile ritardare l'ordine fino al...
Formel, poli
Vi må desværre meddele dig at vi ikke er i stand til at levere varerne før...
Siamo spiacenti di doverVi informare che non saremo in grado di effettuare la consegna della merce fino al...
Formel, poli
Vi beklager at måtte meddele dig at denne ordre ikke vil være klar til afsendelse i morgen.
Siamo spiacenti di doverVi informare che non sarà possibile effettuare la consegna entro domani.
Formel, poli

Commande - Annulation

Vi er kede af at måtte informere jer om at vi er nødt til at angive vores ordre et andet sted.
Siamo spiacenti doverLe comunicare che ci troviamo costretti a effettuare il Ns. ordine altrove.
Formel, très poli
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi allerede har angivet vores ordre et andet sted.
Siamo spiacenti doverLe comunicare che abbiamo già effettuato il Ns. ordine altrove.
Formel, très poli
Desværre er disse artikler ikke længere tilgængelige/ikke på lager, så vi er nødt til at aflyse din ordre.
Sfortunatamente la merce richiesta non è più disponibile presso la Ns. ditta, ci troviamo pertanto a dover annullare il Vs. ordine.
Formel, poli
Desværre er jeres betingelser ikke konkurrencedygtige nok til at ordren er realistisk.
Sfortunatamente le condizioni non sono abbastanza competitive per l'attuazione dell'ordine.
Formel, poli
Vi kan desværre ikke acceptere jeres tilbud fordi...
Sfortunatamente non siamo in grado di accettare la Vs. offerta dato/i...
Formel, poli
Vi vil gerne aflyse vores ordre. Ordrenummeret er...
Con la presente intendiamo annullare l'ordine. Il numero dell'ordine è...
Formel, direct
Vi er tvunget til at aflyse vores ordre på grund af...
Ci troviamo costretti ad annullare l'ordine a causa di...
Formel, direct
Da I ikke er villig til at tilbyde os en lavere rate, må vi desværre meddele jer at vi ikke kan angive en ordre ved jer.
Data la Vs. scarsa disponibilità ad offrirci tariffe più basse, siamo spiacenti di comunicarVi che non intendiamo effettuare alcun ordine presso la Vs. ditta.
Formel, très direct
Vi ser ikke et andet alternativ end at afbestille vores ordre på...
Non abbiamo altra alternativa che cancellare il Ns. ordine per...
Formel, très direct