Polonais | Phrases - Affaires | Commande

Commande - Commande

Harkitsemme ... ostoa...
Rozważamy możliwość zakupu...
Formel, hésitant
Tilaisimme mielellämme yritykseltänne...
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Formel, très poli
Haluaisimme tehdä tilauksen.
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Formel, poli
Liitteenä sitova tilauksemme...
Załączamy nasze zamówienie na...
Formel, poli
Liitteenä löydätte tilauksemme.
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Formel, poli
Meillä on jatkuva tarve ... ja siksi haluaisimme tilata...
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Formel, poli
Täten jätämme tilauksemme...
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Formel, direct
Aikomuksemme on ostaa ... teiltä.
Chcemy zakupić u Państwa...
Formel, direct
Voisitteko hyväksyä tarjouksemme ... kappalehintaan ...?
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Formel, très direct
Odotamme vahvistustanne. Olkaa hyvä ja vahvistakaa tilaus kirjallisena.
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Formel, poli

Commande - Confirmation

Voisitteko vahvistaa toimituspäivän sekä hinnan faksilla?
Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Formel, poli
Tilauksenne käsitellään niin nopeasti kuin mahdollista
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Formel, très poli
Tilaustanne käsitellään, ja se on oletettavasti lähtövalmiina ennen...
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Formel, poli
Suullisten sopimustemme mukaisesti lähetämme täten kirjallisen sopimuksen allekirjoitettavaksi
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Formel, direct
Liitteenä löydätte sopimuksen kahtena kappaleena.
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Formel, direct
Olkaa hyvä ja lähettäkää sopimus meille allekirjoitettuna 10 päivän sisällä sen vastaanottamisesta.
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Formel, direct
Täten vahvistamme tilauksenne.
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Formel, poli
Täten vahvistamme suullisen tilauksenne, päiväys...
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Formel, direct
Hyväksymme maksuehtonne sekä vahvistamme, että maksu tapahtuu peruuttamattomalla luottokirjeellä tai kansainvälisellä tilisiirrolla.
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Formel, direct
Olemme juuri vastaanottaneet faksinne ja vahvistamme täten tilauksenne.
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Formel, direct
Teemme tämän koetilauksen sillä ehdolla, että tavara toimitetaan ennen...
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Formel, direct
Tavaranne toimitetaan ...päivän/viikon/kuukauden sisällä.
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Formel, direct

Commande - Modification de commande

Olisiko mahdollista pienentää tilaamamme määrää...
Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Formel, poli
Olisiko mahdollista tilata suurempi määrä...
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Formel, poli
Olisiko mahdollista viivyttää tilaustamme...
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Formel, poli
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että emme kykene toimittamaan tavaroitanne ennen kuin...
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Formel, poli
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan teille, että tavaranne eivät ole vielä huomenna valmiita lähetettäväksi.
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Formel, poli

Commande - Annulation

Joudumme valitettavasti tilaamaan tavaran jostain muualta.
Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Formel, très poli
Olemme valitettavasti jättäneet tilauksen jo muualle.
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Formel, très poli
Nämä tavarat eivät valitettavasti ole enää saatavilla/ovat loppu varastosta, joten joudumme perumaan tilauksenne.
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Formel, poli
Valitettavasti ehtonne eivät ole tarpeeksi kilpailukykyiset voidaksemme jättää tilauksemme teille.
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Formel, poli
Valitettavasti emme voi hyväksyä tarjoustanne, sillä...
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Formel, poli
Haluaisimme peruuttaa tilauksemme. Tilauksemme numero on...
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Formel, direct
Joudumme peruuttamaan tilauksemme ... takia.
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Formel, direct
Koska ette suostuneet tarjoamaan edullisempaa hintaa, joudumme valitettavasti peruuttamaan tilauksemme.
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Formel, très direct
Emme näe muuta vaihtoehtoa kuin peruuttaa tilauksemme koskien...
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Formel, très direct