Allemand | Phrases - Affaires | Commande

Commande - Commande

Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Wir ziehen den Kauf von ... in Betracht...
Formel, hésitant
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Wir freuen uns, Ihrem Unternehmen einen Auftrag für ... erteilen zu können...
Formel, très poli
Szeretnénk rendelést leadni.
Wir möchten eine Bestellung aufgeben.
Formel, poli
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Anbei unsere verbindliche Bestellung von...
Formel, poli
Csatolva találja a rendelésünket.
Beigefügt erhalten Sie unsere Bestellung.
Formel, poli
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Wir verzeichnen eine stetige Nachfrage nach ... und möchten daher gerne ... bestellen...
Formel, poli
Ezúton szeretnénk rendelni...
Hiermit geben wir eine Bestellung von ... auf...
Formel, direct
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Wir beabsichtigen, ... von Ihnen zu kaufen.
Formel, direct
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Wäre es Ihnen möglich, eine Bestellung von ... für einen Preis von ... pro ... entgegenzunehmen?
Formel, très direct
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bestätigung.
Formel, poli

Commande - Confirmation

Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Könnten Sie bitte den Versandtermin sowie den Preis per Fax bestätigen?
Formel, poli
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Ihre Bestellung wird so schnell wie möglich bearbeitet.
Formel, très poli
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Ihre Bestellung wird derzeit bearbeitet und wird vorraussichtlich noch vor dem ... versandfertig sein.
Formel, poli
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
Entsprechend unser mündlichen Vereinbarung senden wir Ihnen den Vertrag zur Unterschrift zu.
Formel, direct
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Anbei erhalten Sie zwei Kopien des Vertrags.
Formel, direct
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Bitte senden Sie uns den unterschriebenen Vertrag innerhalb der nächsten zehn Tage nach Erhalt zurück.
Formel, direct
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Hiermit bestätigen wir Ihre Bestellung.
Formel, poli
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Hiermit bestätigen wir unsere mündliche Bestellung vom...
Formel, direct
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Wir erklären uns mit Ihren Zahlungsbedingungen einverstanden und bestätigen, dass die Zahlung per unwiderruflichem Akkreditiv/internationaler Postanweisung erfolgt.
Formel, direct
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Wir haben soeben Ihr Fax erhalten und bestätigen Ihre Bestellung wie angegeben.
Formel, direct
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Wir geben diese Probebestellung auf, unter der Voraussetzung, dass die Lieferung vor dem ... erfolgt...
Formel, direct
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Ihre Waren werden innerhalb der nächsten ... Tage/Wochen/Monate versendet.
Formel, direct

Commande - Modification de commande

Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu reduzieren...
Formel, poli
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu erhöhen...
Formel, poli
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Wäre es möglich, unsere Bestellung bis zum ... zurückzustellen...
Formel, poli
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir die Waren nicht vor dem ... liefern können...
Formel, poli
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass dieser Auftrag morgen nicht versandfertig sein wird.
Formel, poli

Commande - Annulation

Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung anderweitig tätigen werden.
Formel, très poli
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung bereits anderweitig getätigt haben.
Formel, très poli
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Leider haben wir diese Artikel nicht mehr in unserem Sortiment/sind diese Artikel ausverkauft, so dass wir Ihre Bestellung stornieren müssen.
Formel, poli
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Leider sind Ihre Konditionen nicht wettbewerbsfähig genug, um diese Bestellung durchführen zu können.
Formel, poli
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Leider können wir Ihr Angebot nicht annehmen, weil...
Formel, poli
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Wir würden unsere Bestellung gerne stornieren. Die Bestellnummer ist...
Formel, direct
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Wir müssen unsere Bestellung leider stornieren, da...
Formel, direct
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Da Sie nicht dazu bereit sind, uns ein günstigeres Angebot zu machen, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir keine Bestellung bei Ihnen aufgeben können.
Formel, très direct
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
Wir sehen leider keine andere Möglichkeit, als unsere Bestellung von ... zu stornieren...
Formel, très direct