Anglais | Phrases - Affaires | Commande

Commande - Commande

Gondolkozunk a ... vásárlásán.
We are considering the purchase of…
Formel, hésitant
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
We are pleased to place an order with your company for ...
Formel, très poli
Szeretnénk rendelést leadni.
We would like to place an order.
Formel, poli
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Enclosed is our firm order for…
Formel, poli
Csatolva találja a rendelésünket.
Enclosed you will find our order.
Formel, poli
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Formel, poli
Ezúton szeretnénk rendelni...
We herewith place our order for…
Formel, direct
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
We intend to buy...from you.
Formel, direct
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Formel, très direct
Várjuk az írásos visszaigazolást.
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Formel, poli

Commande - Confirmation

Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Formel, poli
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Your order will be processed as quickly as possible.
Formel, très poli
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Formel, poli
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
Formel, direct
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Enclosed you will find two copies of the contract.
Formel, direct
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Formel, direct
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
We hereby confirm your order.
Formel, poli
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
This is to confirm our verbal order dated…
Formel, direct
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Formel, direct
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Formel, direct
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Formel, direct
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Formel, direct

Commande - Modification de commande

Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Would it be possible to reduce our order from...to…
Formel, poli
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Would it be possible to increase our order from…to…
Formel, poli
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Would it be possible to delay the order until…
Formel, poli
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Formel, poli
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Formel, poli

Commande - Annulation

Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Formel, très poli
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Formel, très poli
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Formel, poli
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Formel, poli
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Formel, poli
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
We would like to cancel our order. The order number is...
Formel, direct
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
We are forced to cancel our order due to...
Formel, direct
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Formel, très direct
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
We see no other alternative but to cancel our order for…
Formel, très direct