Tchèque | Phrases - Affaires | Commande

Commande - Commande

Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Uvažujeme o koupi...
Formel, hésitant
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Formel, très poli
Szeretnénk rendelést leadni.
Chtěli bychom zadat objednávku.
Formel, poli
Mellékelten találja a rendelésünket ...
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Formel, poli
Csatolva találja a rendelésünket.
V příloze najdete naší objednávku.
Formel, poli
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Formel, poli
Ezúton szeretnénk rendelni...
Tímto zadáváme objednávku na...
Formel, direct
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Formel, direct
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Formel, très direct
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Formel, poli

Commande - Confirmation

Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Formel, poli
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Formel, très poli
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Formel, poli
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Formel, direct
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Formel, direct
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Formel, direct
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Formel, poli
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Formel, direct
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Formel, direct
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Formel, direct
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Formel, direct
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Formel, direct

Commande - Modification de commande

Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Formel, poli
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Formel, poli
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Formel, poli
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Formel, poli
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Formel, poli

Commande - Annulation

Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formel, très poli
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formel, très poli
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Formel, poli
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Formel, poli
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Formel, poli
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Formel, direct
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Formel, direct
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Formel, très direct
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Formel, très direct