Espéranto | Phrases - Affaires | Commande

Commande - Commande

Rozważamy możliwość zakupu...
Ni konsideras la aĉeto de...
Formel, hésitant
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Formel, très poli
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Ni ŝatus meti ordon.
Formel, poli
Załączamy nasze zamówienie na...
Vi trovos nian firman ordon por...
Formel, poli
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Vi trovos vian ordon.
Formel, poli
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Formel, poli
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Ni metas nian ordon por...
Formel, direct
Chcemy zakupić u Państwa...
Ni intencas aĉeti...
Formel, direct
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Formel, très direct
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Formel, poli

Commande - Confirmation

Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Formel, poli
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Formel, très poli
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Formel, poli
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
Formel, direct
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
Formel, direct
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Formel, direct
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Ni konfirmas vian mendon.
Formel, poli
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Formel, direct
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Formel, direct
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Formel, direct
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Formel, direct
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Formel, direct

Commande - Modification de commande

Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Formel, poli
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Formel, poli
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Formel, poli
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Formel, poli
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Formel, poli

Commande - Annulation

Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Formel, très poli
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Formel, très poli
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Formel, poli
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Formel, poli
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Formel, poli
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Formel, direct
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Formel, direct
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Formel, très direct
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Formel, très direct