Finnois | Phrases - Affaires | Commande

Commande - Commande

Rozważamy możliwość zakupu...
Harkitsemme ... ostoa...
Formel, hésitant
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Tilaisimme mielellämme yritykseltänne...
Formel, très poli
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Haluaisimme tehdä tilauksen.
Formel, poli
Załączamy nasze zamówienie na...
Liitteenä sitova tilauksemme...
Formel, poli
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Liitteenä löydätte tilauksemme.
Formel, poli
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Meillä on jatkuva tarve ... ja siksi haluaisimme tilata...
Formel, poli
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Täten jätämme tilauksemme...
Formel, direct
Chcemy zakupić u Państwa...
Aikomuksemme on ostaa ... teiltä.
Formel, direct
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Voisitteko hyväksyä tarjouksemme ... kappalehintaan ...?
Formel, très direct
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Odotamme vahvistustanne. Olkaa hyvä ja vahvistakaa tilaus kirjallisena.
Formel, poli

Commande - Confirmation

Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Voisitteko vahvistaa toimituspäivän sekä hinnan faksilla?
Formel, poli
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Tilauksenne käsitellään niin nopeasti kuin mahdollista
Formel, très poli
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Tilaustanne käsitellään, ja se on oletettavasti lähtövalmiina ennen...
Formel, poli
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Suullisten sopimustemme mukaisesti lähetämme täten kirjallisen sopimuksen allekirjoitettavaksi
Formel, direct
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Liitteenä löydätte sopimuksen kahtena kappaleena.
Formel, direct
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Olkaa hyvä ja lähettäkää sopimus meille allekirjoitettuna 10 päivän sisällä sen vastaanottamisesta.
Formel, direct
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Täten vahvistamme tilauksenne.
Formel, poli
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Täten vahvistamme suullisen tilauksenne, päiväys...
Formel, direct
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Hyväksymme maksuehtonne sekä vahvistamme, että maksu tapahtuu peruuttamattomalla luottokirjeellä tai kansainvälisellä tilisiirrolla.
Formel, direct
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Olemme juuri vastaanottaneet faksinne ja vahvistamme täten tilauksenne.
Formel, direct
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Teemme tämän koetilauksen sillä ehdolla, että tavara toimitetaan ennen...
Formel, direct
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Tavaranne toimitetaan ...päivän/viikon/kuukauden sisällä.
Formel, direct

Commande - Modification de commande

Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Olisiko mahdollista pienentää tilaamamme määrää...
Formel, poli
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Olisiko mahdollista tilata suurempi määrä...
Formel, poli
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Olisiko mahdollista viivyttää tilaustamme...
Formel, poli
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että emme kykene toimittamaan tavaroitanne ennen kuin...
Formel, poli
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan teille, että tavaranne eivät ole vielä huomenna valmiita lähetettäväksi.
Formel, poli

Commande - Annulation

Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Joudumme valitettavasti tilaamaan tavaran jostain muualta.
Formel, très poli
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Olemme valitettavasti jättäneet tilauksen jo muualle.
Formel, très poli
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Nämä tavarat eivät valitettavasti ole enää saatavilla/ovat loppu varastosta, joten joudumme perumaan tilauksenne.
Formel, poli
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Valitettavasti ehtonne eivät ole tarpeeksi kilpailukykyiset voidaksemme jättää tilauksemme teille.
Formel, poli
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Valitettavasti emme voi hyväksyä tarjoustanne, sillä...
Formel, poli
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Haluaisimme peruuttaa tilauksemme. Tilauksemme numero on...
Formel, direct
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Joudumme peruuttamaan tilauksemme ... takia.
Formel, direct
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Koska ette suostuneet tarjoamaan edullisempaa hintaa, joudumme valitettavasti peruuttamaan tilauksemme.
Formel, très direct
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Emme näe muuta vaihtoehtoa kuin peruuttaa tilauksemme koskien...
Formel, très direct