Hongrois | Phrases - Affaires | Commande

Commande - Commande

Estamos considerando a aquisição de...
Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Formel, hésitant
Temos a satisfação de realizar um pedido em sua empresa para...
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Formel, très poli
Gostaríamos de fazer um pedido.
Szeretnénk rendelést leadni.
Formel, poli
Anexo está o pedido da nossa empresa para...
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Formel, poli
Anexo encontra-se o pedido da nossa empresa para...
Csatolva találja a rendelésünket.
Formel, poli
Temos demanda constante para.... Desta forma, gostaríamos de encomendar...
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Formel, poli
Deste modo, fazemos a encomenda de...
Ezúton szeretnénk rendelni...
Formel, direct
Pretendemos comprar...de sua empresa.
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Formel, direct
Seria possível, na sua empresa, fazer um pedido de...no valor de...?
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Formel, très direct
Aguardamos a sua confirmação. Por favor confirme por escrito.
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Formel, poli

Commande - Confirmation

O senhor/A senhora poderia confirmar a data do envio e o preço via fax, por favor?
Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Formel, poli
Seu pedido será processado o mais rápido possível.
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Formel, très poli
Seu pedido está sendo processado. Esperamos que o seu pedido esteja pronto para envio antes de...
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Formel, poli
Em concordância com nosso acordo verbal, enviamos-lhe o contrato para que seja assinado.
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
Formel, direct
Anexas estão duas cópias do contrato.
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Formel, direct
Por favor, envie-nos de volta uma cópia do contrato assinado no prazo máximo de 10 dias após o seu recebimento.
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Formel, direct
Por meio deste, confirmamos seu pedido.
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Formel, poli
Isto é para confirmar nosso pedido verbal datado em...
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Formel, direct
Nós aceitamos as suas condiçõoes de pagamento e confirmamos que ele será realizado por carta de crédito irrevogável /ordem de pagamento internacional / tranferência bancária.
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Formel, direct
Nós acabamos de receber seu fax e confirmamos que seu pedido foi realizado.
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Formel, direct
Nós realizamos este pedido experimental com a condição de que a entrega deve ser feita antes de...
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Formel, direct
Suas mercadorias serão despachadas em... dias / semanas / meses.
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Formel, direct

Commande - Modification de commande

Seria possível reduzir nosso pedido de...para...
Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Formel, poli
Seria possível aumentar nosso pedido de...para...
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Formel, poli
Seria possível adiar a entrega até...
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Formel, poli
Infelizmente informamos que não poderemos entregar as mercadorias até...
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Formel, poli
Lamentamos informar que este pedido não estará pronto para envio amanhã.
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
Formel, poli

Commande - Annulation

Lamentamos informar que realizaremos o nosso pedido em outro lugar.
Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Formel, très poli
Lamentamos informar que já realizamos o nosso pedido em outro lugar.
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Formel, très poli
Infelizmente estes artigos não estão mais disponíveis em nosso estoque, portanto teremos que cancelar o seu pedido.
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Formel, poli
Infelizmente suas condições não são competitivas o suficiente para que o pedido seja viável.
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Formel, poli
Infelizmente não podemos aceitar sua oferta, pois...
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Formel, poli
Gostaríamos de cancelar nosso pedido. O número do pedido é...
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Formel, direct
Fomos obrigados a cancelar o seu pedido devido a...
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Formel, direct
Já que o senhor não está disposto a oferecer-nos uma taxa inferior, lamentamos informá-lo que não será possível realizar o pedido.
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Formel, très direct
Não vemos outra alternativa senão cancelar nosso pedido de...
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
Formel, très direct