Néerlandais | Phrases - Affaires | Commande

Commande - Commande

Vi överväger att köpa ...
Wij overwegen de aanschaf van ...
Formel, hésitant
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Formel, très poli
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Formel, poli
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Formel, poli
Bifogat hittar ni vår beställning.
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Formel, poli
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Formel, poli
Vi lägger härmed in vår order på ...
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Formel, direct
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Formel, direct
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Formel, très direct
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Formel, poli

Commande - Confirmation

Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Formel, poli
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Formel, très poli
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Formel, poli
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
Formel, direct
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
Formel, direct
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Formel, direct
Vi bekräftar härmed din beställning.
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Formel, poli
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Formel, direct
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Formel, direct
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Formel, direct
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Formel, direct
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Formel, direct

Commande - Modification de commande

Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Formel, poli
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Formel, poli
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Formel, poli
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Formel, poli
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Formel, poli

Commande - Annulation

Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Formel, très poli
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Formel, très poli
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Formel, poli
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Formel, poli
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Formel, poli
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Formel, direct
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Formel, direct
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Formel, très direct
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Formel, très direct