Finnois | Phrases - Affaires | Commande

Commande - Commande

เรากำลังพิจารณาซื้อ...
Harkitsemme ... ostoa...
Formel, hésitant
เราดีใจเป็นอย่างมากที่จะสั่งของกับบริษัทของคุณเพื่อ...
Tilaisimme mielellämme yritykseltänne...
Formel, très poli
เราต้องการสั่งของ
Haluaisimme tehdä tilauksen.
Formel, poli
แนบไปด้วยนั้นคือใบสั่งของของบริษัทเรา
Liitteenä sitova tilauksemme...
Formel, poli
ที่แนบติดไปคุณจะเห็นคำสั่งของเรา
Liitteenä löydätte tilauksemme.
Formel, poli
เรามีความต้องการอย่างคงที่สำหรับ...และเราต้องการจะสั่ง...
Meillä on jatkuva tarve ... ja siksi haluaisimme tilata...
Formel, poli
เราได้จัดตั้งคำขอสำหรับ...
Täten jätämme tilauksemme...
Formel, direct
เราตั้งใจที่จะซื้อ...จากคุณ
Aikomuksemme on ostaa ... teiltä.
Formel, direct
คุณจะสามารถยอมรับและสั่งของสำหรับ...ในราคา...ต่อ...?
Voisitteko hyväksyä tarjouksemme ... kappalehintaan ...?
Formel, très direct
เรารอคอยสำหรับการตอบรับของคุณ กรุณาอนุมัติโดยการเขียน
Odotamme vahvistustanne. Olkaa hyvä ja vahvistakaa tilaus kirjallisena.
Formel, poli

Commande - Confirmation

กรุณาช่วยตอบรับวันที่ส่งของและราคาโดยแฟกซ์
Voisitteko vahvistaa toimituspäivän sekä hinnan faksilla?
Formel, poli
คุณจะได้ใบสั่งของอย่างรวดเร็วที่สุด
Tilauksenne käsitellään niin nopeasti kuin mahdollista
Formel, très poli
คุณจะได้ใบสั่งของของคุณและเราคาดหวังว่าเราจะสามารถส่งของไปให้คุณได้ทันก่อน...
Tilaustanne käsitellään, ja se on oletettavasti lähtövalmiina ennen...
Formel, poli
ตามที่เราได้ทำการตกลงกันไว้ เราจะส่งสัญญาเพื่อให้คุณทำการเซ็นชื่อของคุณ
Suullisten sopimustemme mukaisesti lähetämme täten kirjallisen sopimuksen allekirjoitettavaksi
Formel, direct
เราได้แนบสัญญาสองฉบับไว้ให้คุณ
Liitteenä löydätte sopimuksen kahtena kappaleena.
Formel, direct
กรุณาส่งสัญญาฉบับที่คุณได้ทำการเซ็นชื่อแล้วมาไม่ช้ากว่า 10 วันของวันที่ใบเสร็จ
Olkaa hyvä ja lähettäkää sopimus meille allekirjoitettuna 10 päivän sisällä sen vastaanottamisesta.
Formel, direct
เรามาทำการยืนยันใบสั่งของคุณ
Täten vahvistamme tilauksenne.
Formel, poli
นี่เพื่อย้ำข้อตกลงของเราในวันที่...
Täten vahvistamme suullisen tilauksenne, päiväys...
Formel, direct
พวกเรายอมรับข้อตกลงการจ่ายเงินและยอมรับว่าคุณไม่สามารถเอาเงินคืนได้/การสั่งของโดยใช้เงินต่างประเทศ(international money order)/การโอนเงินผ่านธนาคาร
Hyväksymme maksuehtonne sekä vahvistamme, että maksu tapahtuu peruuttamattomalla luottokirjeellä tai kansainvälisellä tilisiirrolla.
Formel, direct
เราเพิ่งได้รับแฟ็กซ์จากคุณและคุณสามารถ
Olemme juuri vastaanottaneet faksinne ja vahvistamme täten tilauksenne.
Formel, direct
เราได้ตกลงข้อตกลงนี้ในเงื่อนไขของเราว่าต้องมีการส่งของก่อน...
Teemme tämän koetilauksen sillä ehdolla, että tavara toimitetaan ennen...
Formel, direct
สินค้าของคุณจะถูกส่งไปภายใน...วัน/อาทิตย์/เดือน
Tavaranne toimitetaan ...päivän/viikon/kuukauden sisällä.
Formel, direct

Commande - Modification de commande

มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดการส่งของจาก...ไปเป็น...
Olisiko mahdollista pienentää tilaamamme määrää...
Formel, poli
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มการส่งของของเราจาก...เป็น...
Olisiko mahdollista tilata suurempi määrä...
Formel, poli
จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเลื่อนการส่งของออกเป็น...
Olisiko mahdollista viivyttää tilaustamme...
Formel, poli
เราเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าทางเราไม่สามารถส่งของของคุณได้ถึงวันที่...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että emme kykene toimittamaan tavaroitanne ennen kuin...
Formel, poli
เราขอแสดงความเสียใจที่เราไม่สามารถส่งของของคุณได้ในวันพรุ่งนี้
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan teille, että tavaranne eivät ole vielä huomenna valmiita lähetettäväksi.
Formel, poli

Commande - Annulation

เราต้องขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้เปลี่ยนสถานที่ส่งของไปเป็นที่อื่น
Joudumme valitettavasti tilaamaan tavaran jostain muualta.
Formel, très poli
เราขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้ส่งของไปไว้ที่อื่นแทน
Olemme valitettavasti jättäneet tilauksen jo muualle.
Formel, très poli
ต้องขอประทานโทษด้วยที่สินค้าเหล่านี้หมดลง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องยกเลิกออเดอร์ของคุณ
Nämä tavarat eivät valitettavasti ole enää saatavilla/ovat loppu varastosta, joten joudumme perumaan tilauksenne.
Formel, poli
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เงื่อนไขของคุณนั้นไม่เพียงพอสำหรับออเดอร์
Valitettavasti ehtonne eivät ole tarpeeksi kilpailukykyiset voidaksemme jättää tilauksemme teille.
Formel, poli
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เราไม่สามารถรับคำขอของคุณได้เพราะ...
Valitettavasti emme voi hyväksyä tarjoustanne, sillä...
Formel, poli
เราต้องการยกเลิกออเดอร์ของคุณ หมายเลขออเดอร์คือ...
Haluaisimme peruuttaa tilauksemme. Tilauksemme numero on...
Formel, direct
เราถูกบังคับให้ยกเลิกออเดอร์ของเราเนื่องจาก...
Joudumme peruuttamaan tilauksemme ... takia.
Formel, direct
เนื่องจากคุณไม่เอื้อออเดอร์ให้เราราคาที่ต่ำลงกว่านี้ เราเสียใจที่ต้องบอกคุณว่าเราไม่สามารถรับออเดอร์ของคุณได้
Koska ette suostuneet tarjoamaan edullisempaa hintaa, joudumme valitettavasti peruuttamaan tilauksemme.
Formel, très direct
เรามองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากจะยกเลิกออเดอร์ของคุณสำหรับ...
Emme näe muuta vaihtoehtoa kuin peruuttaa tilauksemme koskien...
Formel, très direct