Polonais | Phrases - Affaires | Commande

Commande - Commande

...'ı satın almayı düşünüyoruz.
Rozważamy możliwość zakupu...
Formel, hésitant
... satın alımı için sizin şirketinize sipariş verdiğimiz için çok memnunuz.
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Formel, très poli
Bir sipariş vermek istiyoruz.
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Formel, poli
İlişikte göreceğiniz üzre firmamız ... şiparişi veriyor.
Załączamy nasze zamówienie na...
Formel, poli
İlişikte siparişimizi bulacaksınız.
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Formel, poli
Bizim ...'e düzenli olarak talebimiz var ve bu yüzden ... sipariş etmek istiyoruz.
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Formel, poli
İlişikte size ... için olan siparişimizi yolluyoruz.
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Formel, direct
Sizden ... almaya niyetliyiz.
Chcemy zakupić u Państwa...
Formel, direct
... için tanesi ...'dan olan sipariş teklifimiz hakkında ne düşünürdünüz?
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Formel, très direct
Onayınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Lütfen yazıyla onaylayınız.
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Formel, poli

Commande - Confirmation

Lütfen faks yoluyla sevkiyat tarihi ve fiyatını gönderebilir misiniz?
Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Formel, poli
Siparişiniz en kısa zamanda işleme konulacaktır.
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Formel, très poli
Siparişiniz hazırlanıyor, ve ... tarihinden önce dağıtım için hazır hale gelmesini bekliyoruz.
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Formel, poli
Anlaşmamızın bir gereği olarak size imzalamanız için kontratı gönderiyoruz.
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Formel, direct
İlişikte sözleşmenin iki kopyasını bulacaksınız.
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Formel, direct
Fatura tarihini 10 günden fazla geçirmeyecek şekilde sözleşmenin imzalı bir kopyasını bize gönderiniz.
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Formel, direct
Şiparişinizi buradan onaylıyoruz.
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Formel, poli
... tarihli siparişimizin onayı için yazıyoruz.
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Formel, direct
Ödeme koşullarınızı kabul eder ve ödemenin değiştirilemez akreditif / uluslararası havale / banka transferi yoluyla yapılacağını teyit ederiz.
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Formel, direct
Faksınızı yeni aldık ve ancak siparişinizi onaylayabiliyoruz.
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Formel, direct
Bu deneme siparişini dağıtımın ... tarihinden önce yapılması şartıyla veriyoruz.
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Formel, direct
Sipariş ettiğiniz mallar ... gün/hafta/ay içinde gönderilecek.
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Formel, direct

Commande - Modification de commande

Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a indirmek mümkün olur muydu acaba?
Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Formel, poli
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a artırmak mümkün olur muydu acaba?
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Formel, poli
Siparişimizi ... tarihine kadar bekletmek / geciktirmek mümkün olur muydu acaba?
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Formel, poli
Siparişinizin teslimatını ... tarihine kadar yapamayacağımızı size üzülerek bildirmek zorundayız.
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Formel, poli
Siparişinizin yarınki dağıtıma kadar yetişemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Formel, poli

Commande - Annulation

Siparişimizi başka bir yer ile anlaşarak oraya verdiğimizi üzülerek bildiriyoruz.
Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Formel, très poli
Üzgünüz ancak siparişi başka bir yere vermek zorunda kaldık.
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Formel, très poli
Maalesef bu mallar artık üretilmediği / stokta kalmadığı için siparişinizi iptal etmek zorunda kalacağız.
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Formel, poli
Maalesef şartlarınız siparişimizi size vermemiz için yeterince rekabetçi değil.
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Formel, poli
Maalesef teklifinizi kabul edemeyeceğiz çünkü ...
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Formel, poli
Siparişimizi iptal ettirmek istiyoruz. Sipariş numarası ...
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Formel, direct
... sebebiyle siparişimizi iptal etmek zorundayız.
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Formel, direct
Daha düşük bir fiyat oranı sunmadığınız için üzgünüz ki siparişimizi sizin şirketinize veremiyoruz.
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Formel, très direct
Siparişimizi ... sebebiyle iptal etmekten başka alternatif göremiyoruz.
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Formel, très direct