Danois | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Sehr geehrter Herr Präsident,
Kære Hr. Direktør,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Sehr geehrter Herr,
Kære Hr.,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Sehr geehrte Frau,
Kære Fru.,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Sehr geehrte Damen und Herren,
Kære Hr./Fru.,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Sehr geehrte Damen und Herren,
Kære Hr./Fru.,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Sehr geehrte Damen und Herren,
Til hvem det måtte vedkomme,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Kære Hr. Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Kære Fru. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Kære Frk. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Kære Fr. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Lieber Herr Schmidt,
Kære John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Lieber Johann,
Kære John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Vi skriver til dig angående...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Vi skriver i anledning af...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Bezug nehmend auf...
I fortsættelse af...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
In Bezug auf...
I henhold til...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Ville du have noget imod hvis...
Requête formelle, hésitante
Wären Sie so freundlich...
Vil du være så venlig at...
Requête formelle, hésitante
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Requête formelle, hésitante
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Demande formelle, très polie
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Demande formelle, très polie
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Demande formelle, polie
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Demande formelle, polie
Ich möchte Sie fragen, ob...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Demande formelle, polie
Können Sie ... empfehlen...
Kan du anbefale...
Demande formelle, directe
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Demande formelle, directe
Sie werden dringlichst gebeten...
Du anmodes til snarest at...
Demande formelle, très directe
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Vi ville sætte pris på hvis...
Demande formelle, polie, de la part de la société
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Requête spécifique formelle, directe
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Demande de renseignements formelle, directe
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Demande de renseignements formelle, directe
Wir beabsichtigen...
Det er vores intention at...
Déclaration d'intention formelle, directe
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Vi må desværre meddele dig at...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
Der Anhang ist im ...-Format.
Bilaget er i...
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formel, poli
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formel, très poli
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formel, très poli
Vielen Dank im Voraus...
Tak på forhånd...
Formel, très poli
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formel, très poli
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formel, très poli
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formel, poli
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formel, poli
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formel, poli
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Tak for din hjælp i denne sag.
Formel, poli
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formel, direct
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Hvis du behøver mere information...
Formel, direct
Wir schätzen Sie als Kunde.
Vi sætter pris på din forretning.
Formel, direct
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formel, très direct
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Moins formel, poli
Mit freundlichen Grüßen
Med venlig hilsen
Formel, destinataire inconnu
Mit freundlichen Grüßen
Med venlig hilsen
Formel, très utilisé, destinataire connu
Hochachtungsvoll
Med respekt,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Herzliche Grüße
Med venlig hilsen
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
Grüße
Med venlig hilsen
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble