Tchèque | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Sehr geehrter Herr Präsident,
Vážený pane prezidente,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Sehr geehrter Herr,
Vážený pane,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Sehr geehrte Frau,
Vážená paní,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Sehr geehrte Damen und Herren,
Vážený pane / Vážená paní,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Sehr geehrte Damen und Herren,
Dobrý den,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Sehr geehrte Damen und Herren,
Všem zainteresovaným stranám,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Vážený pane Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená paní Smithová,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená slečno Smithová,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená paní Smithová,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Lieber Herr Schmidt,
Milý Johne Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Lieber Johann,
Milý Johne,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Obracíme se na vás ohledně...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Bezug nehmend auf...
V návaznosti na...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
In Bezug auf...
V návaznosti na...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Píši vám, abych vás informoval o...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Píši Vám jménem...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Vadilo by Vám, kdyby...
Requête formelle, hésitante
Wären Sie so freundlich...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Requête formelle, hésitante
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Requête formelle, hésitante
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Demande formelle, très polie
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Demande formelle, très polie
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Demande formelle, polie
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Máme zájem o získání/obdržení...
Demande formelle, polie
Ich möchte Sie fragen, ob...
Musím vás požádat, zda...
Demande formelle, polie
Können Sie ... empfehlen...
Mohl(a) byste doporučit...
Demande formelle, directe
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Demande formelle, directe
Sie werden dringlichst gebeten...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Demande formelle, très directe
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Byli bychom vděční, kdyby...
Demande formelle, polie, de la part de la société
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Requête spécifique formelle, directe
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Demande de renseignements formelle, directe
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Demande de renseignements formelle, directe
Wir beabsichtigen...
Naším záměrem je, aby ...
Déclaration d'intention formelle, directe
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Je nám líto vás informovat, že...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
Der Anhang ist im ...-Format.
Příloha je ve formátu...
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formel, poli
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formel, très poli
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formel, très poli
Vielen Dank im Voraus...
Děkuji Vám předem...
Formel, très poli
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formel, très poli
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formel, très poli
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formel, poli
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formel, poli
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Těším se na možnou spolupráci.
Formel, poli
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formel, poli
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formel, direct
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formel, direct
Wir schätzen Sie als Kunde.
Vážíme si vaší práce.
Formel, direct
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formel, très direct
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Těším se na Vaší odpověď.
Moins formel, poli
Mit freundlichen Grüßen
S pozdravem,
Formel, destinataire inconnu
Mit freundlichen Grüßen
Se srdečným pozdravem,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Hochachtungsvoll
S úctou,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Herzliche Grüße
Se srdečným pozdravem,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
Grüße
S pozdravem, / Zdravím,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble