Danois | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Dear Mr. President,
Kære Hr. Direktør,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Dear Sir,
Kære Hr.,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Dear Madam,
Kære Fru.,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Dear Sir / Madam,
Kære Hr./Fru.,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Dear Sirs,
Kære Hr./Fru.,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
To whom it may concern,
Til hvem det måtte vedkomme,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Dear Mr. Smith,
Kære Hr. Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Dear Mrs. Smith,
Kære Fru. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Dear Miss Smith,
Kære Frk. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Dear Ms. Smith,
Kære Fr. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Dear John Smith,
Kære John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Dear John,
Kære John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
We are writing to you regarding…
Vi skriver til dig angående...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
We are writing in connection with ...
Vi skriver i anledning af...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Further to…
I fortsættelse af...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
With reference to…
I henhold til...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
I am writing to enquire about…
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
I am writing to you on behalf of...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Your company was highly recommended by…
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

Would you mind if…
Ville du have noget imod hvis...
Requête formelle, hésitante
Would you be so kind as to…
Vil du være så venlig at...
Requête formelle, hésitante
I would be most obliged if…
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Requête formelle, hésitante
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Demande formelle, très polie
I would be grateful if you could...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Demande formelle, très polie
Would you please send me…
Kunne du være så venlig at sende mig...
Demande formelle, polie
We are interested in obtaining/receiving…
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Demande formelle, polie
I must ask you whether...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Demande formelle, polie
Could you recommend…
Kan du anbefale...
Demande formelle, directe
Would you please send me…
Kunne du være så venlig at sende mig...
Demande formelle, directe
You are urgently requested to…
Du anmodes til snarest at...
Demande formelle, très directe
We would be grateful if…
Vi ville sætte pris på hvis...
Demande formelle, polie, de la part de la société
What is your current list price for…
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Requête spécifique formelle, directe
We are interested in ... and we would like to know ...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Demande de renseignements formelle, directe
We understand from your advertisment that you produce…
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Demande de renseignements formelle, directe
It is our intention to…
Det er vores intention at...
Déclaration d'intention formelle, directe
We carefully considered your proposal and…
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
We are sorry to inform you that…
Vi må desværre meddele dig at...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
The attachment is in...
Bilaget er i...
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formel, poli
For further information please consult our website at…
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

If you need any additional assistance, please contact me.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formel, très poli
If we can be of any further assistance, please let us know.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formel, très poli
Thanking you in advance…
Tak på forhånd...
Formel, très poli
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formel, très poli
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formel, très poli
Please reply as soon as possible because…
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formel, poli
If you require any further information, feel free to contact me.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formel, poli
I look forward to the possibility of working together.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formel, poli
Thank you for your help in this matter.
Tak for din hjælp i denne sag.
Formel, poli
I look forward to discussing this with you.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formel, direct
If you require more information ...
Hvis du behøver mere information...
Formel, direct
We appreciate your business.
Vi sætter pris på din forretning.
Formel, direct
Please contact me - my direct telephone number is…
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formel, très direct
I look forward to hearing from you soon.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Moins formel, poli
Yours faithfully,
Med venlig hilsen
Formel, destinataire inconnu
Yours sincerely,
Med venlig hilsen
Formel, très utilisé, destinataire connu
Respectfully yours,
Med respekt,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Kind/Best regards,
Med venlig hilsen
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
Regards,
Med venlig hilsen
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble