Polonais | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Dear Mr. President,
Szanowny Panie Prezydencie,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Dear Sir,
Szanowny Panie,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Dear Madam,
Drogi/Szanowny Pani,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Dear Sir / Madam,
Szanowni Państwo,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Dear Sirs,
Szanowni Państwo,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
To whom it may concern,
Szanowni Państwo,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Dear Mr. Smith,
Szanowny Panie,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Dear Mrs. Smith,
Szanowna Pani,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Dear Miss Smith,
Szanowna Pani,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Dear Ms. Smith,
Szanowna Pani,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Dear John Smith,
Szanowny Panie,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Dear John,
Drogi Tomaszu,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
We are writing to you regarding…
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
We are writing in connection with ...
Piszemy do Państwa w związku z...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Further to…
W nawiązaniu do...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
With reference to…
Nawiązując do...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
I am writing to enquire about…
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
I am writing to you on behalf of...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Your company was highly recommended by…
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

Would you mind if…
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Requête formelle, hésitante
Would you be so kind as to…
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Requête formelle, hésitante
I would be most obliged if…
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Requête formelle, hésitante
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Demande formelle, très polie
I would be grateful if you could...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Demande formelle, très polie
Would you please send me…
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Demande formelle, polie
We are interested in obtaining/receiving…
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Demande formelle, polie
I must ask you whether...
Chciałbym zapytać, czy...
Demande formelle, polie
Could you recommend…
Czy mógłby mi Pan polecić...
Demande formelle, directe
Would you please send me…
Prosiłbym o przesłanie mi...
Demande formelle, directe
You are urgently requested to…
Proszę o pilne przesłanie mi...
Demande formelle, très directe
We would be grateful if…
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Demande formelle, polie, de la part de la société
What is your current list price for…
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Requête spécifique formelle, directe
We are interested in ... and we would like to know ...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Demande de renseignements formelle, directe
We understand from your advertisment that you produce…
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Demande de renseignements formelle, directe
It is our intention to…
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Déclaration d'intention formelle, directe
We carefully considered your proposal and…
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
We are sorry to inform you that…
Z przykrością informujemy, że...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
The attachment is in...
Załącznik jest w formacie...
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Formel, poli
For further information please consult our website at…
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

If you need any additional assistance, please contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Formel, très poli
If we can be of any further assistance, please let us know.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Formel, très poli
Thanking you in advance…
Z góry dziękuję...
Formel, très poli
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formel, très poli
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formel, très poli
Please reply as soon as possible because…
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formel, poli
If you require any further information, feel free to contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formel, poli
I look forward to the possibility of working together.
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Formel, poli
Thank you for your help in this matter.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formel, poli
I look forward to discussing this with you.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formel, direct
If you require more information ...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formel, direct
We appreciate your business.
Doceniamy Państwa pracę.
Formel, direct
Please contact me - my direct telephone number is…
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formel, très direct
I look forward to hearing from you soon.
Czekam na Pana odpowiedź.
Moins formel, poli
Yours faithfully,
Z wyrazami szacunku,
Formel, destinataire inconnu
Yours sincerely,
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Respectfully yours,
Z poważaniem,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Kind/Best regards,
Pozdrawiam serdecznie,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
Regards,
Pozdrawiam,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble