Roumain | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Dear Mr. President,
Stimate Domnule Preşedinte,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Dear Sir,
Stimate Domnule,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Dear Madam,
Stimată Doamnă,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Dear Sir / Madam,
Stimate Domnul/Doamnă,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Dear Sirs,
Stimaţi Domni,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
To whom it may concern,
În atenţia cui este interesat,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Dear Mr. Smith,
Stimate Domnule Popescu,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Dear Mrs. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Dear Miss Smith,
Stimată Domnişoară Ionescu,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Dear Ms. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Dear John Smith,
Dragă Andreea Popescu,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Dear John,
Dragă Mihai,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
We are writing to you regarding…
Vă scriem cu privire la...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
We are writing in connection with ...
Vă scriem în legătură cu...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Further to…
În legătură cu...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
With reference to…
Referitor la...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
I am writing to enquire about…
Vă scriu pentru a vă întreba despre...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
I am writing to you on behalf of...
Vă scriu în numele...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Your company was highly recommended by…
Compania Dumneavoastă ne-a fost recomandată cu caldură de...
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

Would you mind if…
V-ar deranja dacă...
Requête formelle, hésitante
Would you be so kind as to…
Aţi fi atât de amabil încât să...
Requête formelle, hésitante
I would be most obliged if…
V-aş fi profund îndatorat dacă...
Requête formelle, hésitante
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Am aprecia foarte mult dacă aţi putea să ne trimiteţi informaţii mai detaliate despre...
Demande formelle, très polie
I would be grateful if you could...
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Demande formelle, très polie
Would you please send me…
Aţi putea vă rog să îmi trimiteţi...
Demande formelle, polie
We are interested in obtaining/receiving…
Suntem interesaţi în a obţine/primi...
Demande formelle, polie
I must ask you whether...
Aş dori să ştiu dacă...
Demande formelle, polie
Could you recommend…
Îmi puteţi recomanda...
Demande formelle, directe
Would you please send me…
Trimiteţi-mi şi mie vă rog...
Demande formelle, directe
You are urgently requested to…
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Demande formelle, très directe
We would be grateful if…
V-am rămâne recunoscători dacă...
Demande formelle, polie, de la part de la société
What is your current list price for…
Care este lista dumneavoastră curentă de preţuri pentru...
Requête spécifique formelle, directe
We are interested in ... and we would like to know ...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Demande de renseignements formelle, directe
We understand from your advertisment that you produce…
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Demande de renseignements formelle, directe
It is our intention to…
Intenţia noastră este să...
Déclaration d'intention formelle, directe
We carefully considered your proposal and…
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
We are sorry to inform you that…
Vă aducem la cunoştinţă faptul că din păcate...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
The attachment is in...
Ataşamentul este în formatul...
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Nu am putut deschide ataşamentul mesajului dumneavoastră. Antivirusul meu a detectat un virus.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Îmi cer scuze pentru faptul că nu am răspuns atât de târziu dar, din cauza unei greşeli de tastare, mail-ul trimis dumneavoastră mi-a fost returnat ca fiind direcţionat către un utilizator necunoscut.
Formel, poli
For further information please consult our website at…
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru la adresa...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

If you need any additional assistance, please contact me.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Formel, très poli
If we can be of any further assistance, please let us know.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Formel, très poli
Thanking you in advance…
Vă mulţumesc anticipat...
Formel, très poli
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Formel, très poli
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Formel, très poli
Please reply as soon as possible because…
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Formel, poli
If you require any further information, feel free to contact me.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Formel, poli
I look forward to the possibility of working together.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Formel, poli
Thank you for your help in this matter.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Formel, poli
I look forward to discussing this with you.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Formel, direct
If you require more information ...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Formel, direct
We appreciate your business.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Formel, direct
Please contact me - my direct telephone number is…
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Formel, très direct
I look forward to hearing from you soon.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Moins formel, poli
Yours faithfully,
Cu stimă,
Formel, destinataire inconnu
Yours sincerely,
Cu sinceritate,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Respectfully yours,
Cu respect,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Kind/Best regards,
Toate cele bune,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
Regards,
Cu bine,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble