Danois | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

尊敬的主席先生,
Kære Hr. Direktør,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
尊敬的先生,
Kære Hr.,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
尊敬的女士,
Kære Fru.,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
尊敬的先生/女士,
Kære Hr./Fru.,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
尊敬的先生们,
Kære Hr./Fru.,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
尊敬的收信人,
Til hvem det måtte vedkomme,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
尊敬的史密斯先生,
Kære Hr. Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
尊敬的史密斯女士,
Kære Fru. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
尊敬的史密斯小姐,
Kære Frk. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
尊敬的史密斯女士/小姐,
Kære Fr. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
亲爱的约翰 史密斯,
Kære John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
亲爱的约翰,
Kære John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
我们就...一事给您写信
Vi skriver til dig angående...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
我们因...写这封信
Vi skriver i anledning af...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
因贵公司...
I fortsættelse af...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
鉴于贵公司...
I henhold til...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
我写信想询问关于...的信息
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
我代表...给您写信
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
...诚挚推荐贵公司
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

请问您是否介意...
Ville du have noget imod hvis...
Requête formelle, hésitante
您是否能够...
Vil du være så venlig at...
Requête formelle, hésitante
如果您能...,我将不胜感激
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Requête formelle, hésitante
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Demande formelle, très polie
如果您能… ,我将非常感激
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Demande formelle, très polie
您能将…发送给我吗?
Kunne du være så venlig at sende mig...
Demande formelle, polie
我们对获得/接受...很有兴趣
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Demande formelle, polie
我必须问您是否...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Demande formelle, polie
您能推荐...吗?
Kan du anbefale...
Demande formelle, directe
您能将...发送给我吗?
Kunne du være så venlig at sende mig...
Demande formelle, directe
请您尽快按要求将...
Du anmodes til snarest at...
Demande formelle, très directe
如果您能...,我们将不胜感激
Vi ville sætte pris på hvis...
Demande formelle, polie, de la part de la société
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Requête spécifique formelle, directe
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Demande de renseignements formelle, directe
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Demande de renseignements formelle, directe
我们的意向是...
Det er vores intention at...
Déclaration d'intention formelle, directe
我们仔细考虑了您的建议和...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
很抱歉地通知您...
Vi må desværre meddele dig at...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
附件是...格式的
Bilaget er i...
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formel, poli
如需进一步信息请查阅我们的网站...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formel, très poli
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formel, très poli
提前谢谢您...
Tak på forhånd...
Formel, très poli
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formel, très poli
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formel, très poli
麻烦您请尽快回复,因为...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formel, poli
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formel, poli
我很期待将来有合作的可能性。
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formel, poli
谢谢您在这件事上的帮忙。
Tak for din hjælp i denne sag.
Formel, poli
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formel, direct
如果您需要更多信息...
Hvis du behøver mere information...
Formel, direct
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vi sætter pris på din forretning.
Formel, direct
请联系我,我的电话号码是...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formel, très direct
期待着尽快得到您的回复。
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Moins formel, poli
此致
Med venlig hilsen
Formel, destinataire inconnu
此致
敬礼
Med venlig hilsen
Formel, très utilisé, destinataire connu
肃然至上
Med respekt,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
祝好
Med venlig hilsen
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
祝好
Med venlig hilsen
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble