Espéranto | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

尊敬的主席先生,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
尊敬的先生,
Estimata sinjoro,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
尊敬的女士,
Estimata sinjorino,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
尊敬的先生/女士,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
尊敬的先生们,
Estimataj sinjoroj,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
尊敬的收信人,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
尊敬的史密斯先生,
Estimata sinjoro Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
尊敬的史密斯女士,
Estimata sinjorino Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
尊敬的史密斯小姐,
Estimata sinjorino Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
尊敬的史密斯女士/小姐,
Estimata sinjorino Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
亲爱的约翰 史密斯,
Estimata John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
亲爱的约翰,
Estimata John
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
我们就...一事给您写信
Ni skribas al vi pri...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
我们因...写这封信
Ni skribas en rilato kun...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
因贵公司...
Plu al...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
鉴于贵公司...
Kun referenco al...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
我写信想询问关于...的信息
Mi skribas por demandi pri...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
我代表...给您写信
Mi skribas al vi nome de...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
...诚挚推荐贵公司
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

请问您是否介意...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Requête formelle, hésitante
您是否能够...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Requête formelle, hésitante
如果您能...,我将不胜感激
Mi estus plej dankema, se...
Requête formelle, hésitante
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Demande formelle, très polie
如果您能… ,我将非常感激
Mi estus dankema, se vi povus...
Demande formelle, très polie
您能将…发送给我吗?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Demande formelle, polie
我们对获得/接受...很有兴趣
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Demande formelle, polie
我必须问您是否...
Mi devas peti vin, ĉu...
Demande formelle, polie
您能推荐...吗?
Ĉu vi rekomendas...
Demande formelle, directe
您能将...发送给我吗?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Demande formelle, directe
请您尽快按要求将...
Vi urĝe petis al...
Demande formelle, très directe
如果您能...,我们将不胜感激
Ni estus dankemaj, se...
Demande formelle, polie, de la part de la société
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Kio estas via nuna prezolisto por...
Requête spécifique formelle, directe
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Demande de renseignements formelle, directe
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Demande de renseignements formelle, directe
我们的意向是...
Ĝi estas nia intenco de...
Déclaration d'intention formelle, directe
我们仔细考虑了您的建议和...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
很抱歉地通知您...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
附件是...格式的
La alligiteco estas en...
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formel, poli
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formel, très poli
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formel, très poli
提前谢谢您...
Antaŭdankon…
Formel, très poli
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formel, très poli
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formel, très poli
麻烦您请尽快回复,因为...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formel, poli
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formel, poli
我很期待将来有合作的可能性。
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formel, poli
谢谢您在这件事上的帮忙。
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formel, poli
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formel, direct
如果您需要更多信息...
Se vi bezonas plian informon...
Formel, direct
和您做生意,我们觉得很愉快。
Ni dankas pri via negoco.
Formel, direct
请联系我,我的电话号码是...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formel, très direct
期待着尽快得到您的回复。
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Moins formel, poli
此致
Altestime,
Formel, destinataire inconnu
此致
敬礼
Altestime,
Formel, très utilisé, destinataire connu
肃然至上
Altestime,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
祝好
Ĉion bonan,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
祝好
Ĉion bonan,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble