Polonais | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

尊敬的主席先生,
Szanowny Panie Prezydencie,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
尊敬的先生,
Szanowny Panie,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
尊敬的女士,
Drogi/Szanowny Pani,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
尊敬的先生/女士,
Szanowni Państwo,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
尊敬的先生们,
Szanowni Państwo,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
尊敬的收信人,
Szanowni Państwo,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
尊敬的史密斯先生,
Szanowny Panie,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
尊敬的史密斯女士,
Szanowna Pani,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
尊敬的史密斯小姐,
Szanowna Pani,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
尊敬的史密斯女士/小姐,
Szanowna Pani,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
亲爱的约翰 史密斯,
Szanowny Panie,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
亲爱的约翰,
Drogi Tomaszu,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
我们就...一事给您写信
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
我们因...写这封信
Piszemy do Państwa w związku z...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
因贵公司...
W nawiązaniu do...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
鉴于贵公司...
Nawiązując do...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
我写信想询问关于...的信息
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
我代表...给您写信
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
...诚挚推荐贵公司
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

请问您是否介意...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Requête formelle, hésitante
您是否能够...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Requête formelle, hésitante
如果您能...,我将不胜感激
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Requête formelle, hésitante
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Demande formelle, très polie
如果您能… ,我将非常感激
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Demande formelle, très polie
您能将…发送给我吗?
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Demande formelle, polie
我们对获得/接受...很有兴趣
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Demande formelle, polie
我必须问您是否...
Chciałbym zapytać, czy...
Demande formelle, polie
您能推荐...吗?
Czy mógłby mi Pan polecić...
Demande formelle, directe
您能将...发送给我吗?
Prosiłbym o przesłanie mi...
Demande formelle, directe
请您尽快按要求将...
Proszę o pilne przesłanie mi...
Demande formelle, très directe
如果您能...,我们将不胜感激
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Demande formelle, polie, de la part de la société
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Requête spécifique formelle, directe
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Demande de renseignements formelle, directe
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Demande de renseignements formelle, directe
我们的意向是...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Déclaration d'intention formelle, directe
我们仔细考虑了您的建议和...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
很抱歉地通知您...
Z przykrością informujemy, że...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
附件是...格式的
Załącznik jest w formacie...
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Formel, poli
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Formel, très poli
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Formel, très poli
提前谢谢您...
Z góry dziękuję...
Formel, très poli
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formel, très poli
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formel, très poli
麻烦您请尽快回复,因为...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formel, poli
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formel, poli
我很期待将来有合作的可能性。
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Formel, poli
谢谢您在这件事上的帮忙。
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formel, poli
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formel, direct
如果您需要更多信息...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formel, direct
和您做生意,我们觉得很愉快。
Doceniamy Państwa pracę.
Formel, direct
请联系我,我的电话号码是...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formel, très direct
期待着尽快得到您的回复。
Czekam na Pana odpowiedź.
Moins formel, poli
此致
Z wyrazami szacunku,
Formel, destinataire inconnu
此致
敬礼
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Formel, très utilisé, destinataire connu
肃然至上
Z poważaniem,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
祝好
Pozdrawiam serdecznie,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
祝好
Pozdrawiam,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble