Suédois | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

尊敬的主席先生,
Bäste herr ordförande,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
尊敬的先生,
Bäste herrn,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
尊敬的女士,
Bästa fru,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
尊敬的先生/女士,
Bästa herr/fru,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
尊敬的先生们,
Bästa herrar,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
尊敬的收信人,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
尊敬的史密斯先生,
Bäste herr Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
尊敬的史密斯女士,
Bästa fru Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
尊敬的史密斯小姐,
Bästa fröken Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
尊敬的史密斯女士/小姐,
Bästa fru Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
亲爱的约翰 史密斯,
Bäste John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
亲爱的约翰,
Bäste John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
我们就...一事给您写信
Vi skriver till dig angående ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
我们因...写这封信
Vi skriver i samband med ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
因贵公司...
Vidare till ...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
鉴于贵公司...
Med hänvisning till ...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
我写信想询问关于...的信息
Jag skriver för att fråga om ...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
我代表...给您写信
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
...诚挚推荐贵公司
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

请问您是否介意...
Vi är tacksamma om du ...
Requête formelle, hésitante
您是否能够...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Requête formelle, hésitante
如果您能...,我将不胜感激
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Requête formelle, hésitante
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Demande formelle, très polie
如果您能… ,我将非常感激
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Demande formelle, très polie
您能将…发送给我吗?
Kunde du skicka mig ...
Demande formelle, polie
我们对获得/接受...很有兴趣
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Demande formelle, polie
我必须问您是否...
Jag måste fråga dig om ...
Demande formelle, polie
您能推荐...吗?
Skulle du kunna rekommendera ...
Demande formelle, directe
您能将...发送给我吗?
Skulle du kunna skicka mig ...
Demande formelle, directe
请您尽快按要求将...
Vi ber dig omgående att ...
Demande formelle, très directe
如果您能...,我们将不胜感激
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Demande formelle, polie, de la part de la société
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Requête spécifique formelle, directe
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Demande de renseignements formelle, directe
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Demande de renseignements formelle, directe
我们的意向是...
Vi har för avsikt att ...
Déclaration d'intention formelle, directe
我们仔细考虑了您的建议和...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
很抱歉地通知您...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
附件是...格式的
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formel, poli
如需进一步信息请查阅我们的网站...
För mer information, se vår hemsida ...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formel, très poli
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formel, très poli
提前谢谢您...
Tack på förhand...
Formel, très poli
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formel, très poli
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formel, très poli
麻烦您请尽快回复,因为...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formel, poli
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formel, poli
我很期待将来有合作的可能性。
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formel, poli
谢谢您在这件事上的帮忙。
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formel, poli
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formel, direct
如果您需要更多信息...
Om du behöver mer information ...
Formel, direct
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formel, direct
请联系我,我的电话号码是...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formel, très direct
期待着尽快得到您的回复。
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Moins formel, poli
此致
Med vänlig hälsning,
Formel, destinataire inconnu
此致
敬礼
Med vänliga hälsningar,
Formel, très utilisé, destinataire connu
肃然至上
Med vänlig hälsning,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
祝好
Vänliga hälsningar,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
祝好
Hälsningar,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble