Tchèque | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

尊敬的主席先生,
Vážený pane prezidente,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
尊敬的先生,
Vážený pane,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
尊敬的女士,
Vážená paní,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
尊敬的先生/女士,
Vážený pane / Vážená paní,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
尊敬的先生们,
Dobrý den,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
尊敬的收信人,
Všem zainteresovaným stranám,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
尊敬的史密斯先生,
Vážený pane Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
尊敬的史密斯女士,
Vážená paní Smithová,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
尊敬的史密斯小姐,
Vážená slečno Smithová,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
尊敬的史密斯女士/小姐,
Vážená paní Smithová,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
亲爱的约翰 史密斯,
Milý Johne Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
亲爱的约翰,
Milý Johne,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
我们就...一事给您写信
Obracíme se na vás ohledně...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
我们因...写这封信
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
因贵公司...
V návaznosti na...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
鉴于贵公司...
V návaznosti na...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
我写信想询问关于...的信息
Píši vám, abych vás informoval o...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
我代表...给您写信
Píši Vám jménem...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
...诚挚推荐贵公司
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

请问您是否介意...
Vadilo by Vám, kdyby...
Requête formelle, hésitante
您是否能够...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Requête formelle, hésitante
如果您能...,我将不胜感激
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Requête formelle, hésitante
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Demande formelle, très polie
如果您能… ,我将非常感激
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Demande formelle, très polie
您能将…发送给我吗?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Demande formelle, polie
我们对获得/接受...很有兴趣
Máme zájem o získání/obdržení...
Demande formelle, polie
我必须问您是否...
Musím vás požádat, zda...
Demande formelle, polie
您能推荐...吗?
Mohl(a) byste doporučit...
Demande formelle, directe
您能将...发送给我吗?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Demande formelle, directe
请您尽快按要求将...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Demande formelle, très directe
如果您能...,我们将不胜感激
Byli bychom vděční, kdyby...
Demande formelle, polie, de la part de la société
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Requête spécifique formelle, directe
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Demande de renseignements formelle, directe
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Demande de renseignements formelle, directe
我们的意向是...
Naším záměrem je, aby ...
Déclaration d'intention formelle, directe
我们仔细考虑了您的建议和...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
很抱歉地通知您...
Je nám líto vás informovat, že...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
附件是...格式的
Příloha je ve formátu...
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formel, poli
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formel, très poli
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formel, très poli
提前谢谢您...
Děkuji Vám předem...
Formel, très poli
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formel, très poli
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formel, très poli
麻烦您请尽快回复,因为...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formel, poli
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formel, poli
我很期待将来有合作的可能性。
Těším se na možnou spolupráci.
Formel, poli
谢谢您在这件事上的帮忙。
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formel, poli
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formel, direct
如果您需要更多信息...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formel, direct
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vážíme si vaší práce.
Formel, direct
请联系我,我的电话号码是...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formel, très direct
期待着尽快得到您的回复。
Těším se na Vaší odpověď.
Moins formel, poli
此致
S pozdravem,
Formel, destinataire inconnu
此致
敬礼
Se srdečným pozdravem,
Formel, très utilisé, destinataire connu
肃然至上
S úctou,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
祝好
Se srdečným pozdravem,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
祝好
S pozdravem, / Zdravím,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble