Néerlandais | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

친애하는 사장님께,
Geachte heer President
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
관계자님께 드립니다.
Geachte heer
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
사모님께 드립니다.
Geachte mevrouw
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
친애하는 관계자님께 드립니다.
Geachte heer, mevrouw
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
친애하는 여러분께 드립니다.
Geachte dames en heren
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
관계자분(들)께 드립니다.
Geachte dames en heren
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
친애하는 최철수님,
Geachte heer Jansen
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
친애하는 김민정님,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
친애하는 김선영님,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
친애하는 최유라님,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
친애하는 홍두깨씨,
Beste meneer Jansen
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
친애하는 미영씨,
Beste Jan
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Wij schrijven u in verband met ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
...에 관하여 말씀드리자면,
Met betrekking tot ...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
...에 대해서 언급하자면,
Ten aanzien van ...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
...를 대신하여 글을 드립니다.
Ik schrijf u uit naam van ...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Zou u het erg vinden om ...
Requête formelle, hésitante
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Requête formelle, hésitante
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Requête formelle, hésitante
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Demande formelle, très polie
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Demande formelle, très polie
...를 보내주시겠습니까?
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Demande formelle, polie
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Demande formelle, polie
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Ik zou u willen vragen, of ...
Demande formelle, polie
...를 추천해 주시겠습니까?
Kunt u ... aanbevelen ...
Demande formelle, directe
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Demande formelle, directe
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
U wordt dringend verzocht ...
Demande formelle, très directe
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Demande formelle, polie, de la part de la société
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Requête spécifique formelle, directe
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Demande de renseignements formelle, directe
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Demande de renseignements formelle, directe
저희의 목적은 ... 입니다.
Het is ons oogmerk om ...
Déclaration d'intention formelle, directe
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
De bijlage is in ... formaat.
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formel, poli
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formel, très poli
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formel, très poli
미리 감사의 말씀 드리며...
Bij voorbaat dank.
Formel, très poli
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formel, très poli
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formel, très poli
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formel, poli
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formel, poli
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formel, poli
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formel, poli
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formel, direct
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formel, direct
당신의 수고에 감사드립니다.
Wij waarderen u als klant.
Formel, direct
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formel, très direct
조만간 답장 받길 기대합니다.
Ik hoor graag van u.
Moins formel, poli
... (자신의 이름) 드림,
Met vriendelijke groet,
Formel, destinataire inconnu
... (자신의 이름) 드림,
Met vriendelijke groet,
Formel, très utilisé, destinataire connu
... (자신의 이름) 드림,
Hoogachtend,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
.... 보냄,
Met de beste groeten,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
.... 보냄,
Groeten,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble