Roumain | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

친애하는 사장님께,
Stimate Domnule Preşedinte,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
관계자님께 드립니다.
Stimate Domnule,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
사모님께 드립니다.
Stimată Doamnă,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
친애하는 관계자님께 드립니다.
Stimate Domnul/Doamnă,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
친애하는 여러분께 드립니다.
Stimaţi Domni,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
관계자분(들)께 드립니다.
În atenţia cui este interesat,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
친애하는 최철수님,
Stimate Domnule Popescu,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
친애하는 김민정님,
Stimată Doamnă Popescu,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
친애하는 김선영님,
Stimată Domnişoară Ionescu,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
친애하는 최유라님,
Stimată Doamnă Popescu,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
친애하는 홍두깨씨,
Dragă Andreea Popescu,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
친애하는 미영씨,
Dragă Mihai,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Vă scriem cu privire la...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Vă scriem în legătură cu...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
...에 관하여 말씀드리자면,
În legătură cu...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
...에 대해서 언급하자면,
Referitor la...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Vă scriu pentru a vă întreba despre...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
...를 대신하여 글을 드립니다.
Vă scriu în numele...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Compania Dumneavoastă ne-a fost recomandată cu caldură de...
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
V-ar deranja dacă...
Requête formelle, hésitante
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Aţi fi atât de amabil încât să...
Requête formelle, hésitante
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
V-aş fi profund îndatorat dacă...
Requête formelle, hésitante
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Am aprecia foarte mult dacă aţi putea să ne trimiteţi informaţii mai detaliate despre...
Demande formelle, très polie
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Demande formelle, très polie
...를 보내주시겠습니까?
Aţi putea vă rog să îmi trimiteţi...
Demande formelle, polie
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Suntem interesaţi în a obţine/primi...
Demande formelle, polie
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Aş dori să ştiu dacă...
Demande formelle, polie
...를 추천해 주시겠습니까?
Îmi puteţi recomanda...
Demande formelle, directe
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Trimiteţi-mi şi mie vă rog...
Demande formelle, directe
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Demande formelle, très directe
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
V-am rămâne recunoscători dacă...
Demande formelle, polie, de la part de la société
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Care este lista dumneavoastră curentă de preţuri pentru...
Requête spécifique formelle, directe
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Demande de renseignements formelle, directe
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Demande de renseignements formelle, directe
저희의 목적은 ... 입니다.
Intenţia noastră este să...
Déclaration d'intention formelle, directe
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Vă aducem la cunoştinţă faptul că din păcate...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Ataşamentul este în formatul...
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Nu am putut deschide ataşamentul mesajului dumneavoastră. Antivirusul meu a detectat un virus.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Îmi cer scuze pentru faptul că nu am răspuns atât de târziu dar, din cauza unei greşeli de tastare, mail-ul trimis dumneavoastră mi-a fost returnat ca fiind direcţionat către un utilizator necunoscut.
Formel, poli
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru la adresa...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Formel, très poli
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Formel, très poli
미리 감사의 말씀 드리며...
Vă mulţumesc anticipat...
Formel, très poli
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Formel, très poli
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Formel, très poli
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Formel, poli
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Formel, poli
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Formel, poli
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Formel, poli
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Formel, direct
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Formel, direct
당신의 수고에 감사드립니다.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Formel, direct
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Formel, très direct
조만간 답장 받길 기대합니다.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Moins formel, poli
... (자신의 이름) 드림,
Cu stimă,
Formel, destinataire inconnu
... (자신의 이름) 드림,
Cu sinceritate,
Formel, très utilisé, destinataire connu
... (자신의 이름) 드림,
Cu respect,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
.... 보냄,
Toate cele bune,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
.... 보냄,
Cu bine,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble