Tchèque | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

친애하는 사장님께,
Vážený pane prezidente,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
관계자님께 드립니다.
Vážený pane,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
사모님께 드립니다.
Vážená paní,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
친애하는 관계자님께 드립니다.
Vážený pane / Vážená paní,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
친애하는 여러분께 드립니다.
Dobrý den,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
관계자분(들)께 드립니다.
Všem zainteresovaným stranám,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
친애하는 최철수님,
Vážený pane Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
친애하는 김민정님,
Vážená paní Smithová,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
친애하는 김선영님,
Vážená slečno Smithová,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
친애하는 최유라님,
Vážená paní Smithová,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
친애하는 홍두깨씨,
Milý Johne Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
친애하는 미영씨,
Milý Johne,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Obracíme se na vás ohledně...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
...에 관하여 말씀드리자면,
V návaznosti na...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
...에 대해서 언급하자면,
V návaznosti na...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Píši vám, abych vás informoval o...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
...를 대신하여 글을 드립니다.
Píši Vám jménem...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Vadilo by Vám, kdyby...
Requête formelle, hésitante
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Requête formelle, hésitante
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Requête formelle, hésitante
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Demande formelle, très polie
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Demande formelle, très polie
...를 보내주시겠습니까?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Demande formelle, polie
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Máme zájem o získání/obdržení...
Demande formelle, polie
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Musím vás požádat, zda...
Demande formelle, polie
...를 추천해 주시겠습니까?
Mohl(a) byste doporučit...
Demande formelle, directe
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Demande formelle, directe
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Demande formelle, très directe
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Byli bychom vděční, kdyby...
Demande formelle, polie, de la part de la société
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Requête spécifique formelle, directe
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Demande de renseignements formelle, directe
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Demande de renseignements formelle, directe
저희의 목적은 ... 입니다.
Naším záměrem je, aby ...
Déclaration d'intention formelle, directe
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Je nám líto vás informovat, že...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Příloha je ve formátu...
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formel, poli
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formel, très poli
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formel, très poli
미리 감사의 말씀 드리며...
Děkuji Vám předem...
Formel, très poli
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formel, très poli
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formel, très poli
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formel, poli
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formel, poli
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Těším se na možnou spolupráci.
Formel, poli
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formel, poli
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formel, direct
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formel, direct
당신의 수고에 감사드립니다.
Vážíme si vaší práce.
Formel, direct
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formel, très direct
조만간 답장 받길 기대합니다.
Těším se na Vaší odpověď.
Moins formel, poli
... (자신의 이름) 드림,
S pozdravem,
Formel, destinataire inconnu
... (자신의 이름) 드림,
Se srdečným pozdravem,
Formel, très utilisé, destinataire connu
... (자신의 이름) 드림,
S úctou,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
.... 보냄,
Se srdečným pozdravem,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
.... 보냄,
S pozdravem, / Zdravím,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble