Anglais | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Kære Hr. Direktør,
Dear Mr. President,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Kære Hr.,
Dear Sir,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Kære Fru.,
Dear Madam,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Kære Hr./Fru.,
Dear Sir / Madam,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Kære Hr./Fru.,
Dear Sirs,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Til hvem det måtte vedkomme,
To whom it may concern,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Kære Hr. Smith,
Dear Mr. Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Kære Fru. Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Kære Frk. Smith,
Dear Miss Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Kære Fr. Smith,
Dear Ms. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Kære John Smith,
Dear John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Kære John,
Dear John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Vi skriver til dig angående...
We are writing to you regarding…
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Vi skriver i anledning af...
We are writing in connection with ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
I fortsættelse af...
Further to…
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
I henhold til...
With reference to…
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Jeg skriver for at forhøre mig om...
I am writing to enquire about…
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Jeg skriver til dig på vegne af...
I am writing to you on behalf of...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Your company was highly recommended by…
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

Ville du have noget imod hvis...
Would you mind if…
Requête formelle, hésitante
Vil du være så venlig at...
Would you be so kind as to…
Requête formelle, hésitante
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
I would be most obliged if…
Requête formelle, hésitante
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Demande formelle, très polie
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
I would be grateful if you could...
Demande formelle, très polie
Kunne du være så venlig at sende mig...
Would you please send me…
Demande formelle, polie
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
We are interested in obtaining/receiving…
Demande formelle, polie
Jeg er nødt til at spørge dig om...
I must ask you whether...
Demande formelle, polie
Kan du anbefale...
Could you recommend…
Demande formelle, directe
Kunne du være så venlig at sende mig...
Would you please send me…
Demande formelle, directe
Du anmodes til snarest at...
You are urgently requested to…
Demande formelle, très directe
Vi ville sætte pris på hvis...
We would be grateful if…
Demande formelle, polie, de la part de la société
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
What is your current list price for…
Requête spécifique formelle, directe
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
We are interested in ... and we would like to know ...
Demande de renseignements formelle, directe
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
We understand from your advertisment that you produce…
Demande de renseignements formelle, directe
Det er vores intention at...
It is our intention to…
Déclaration d'intention formelle, directe
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
We carefully considered your proposal and…
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Vi må desværre meddele dig at...
We are sorry to inform you that…
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
Bilaget er i...
The attachment is in...
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formel, poli
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
For further information please consult our website at…
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formel, très poli
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formel, très poli
Tak på forhånd...
Thanking you in advance…
Formel, très poli
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formel, très poli
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formel, très poli
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Please reply as soon as possible because…
Formel, poli
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formel, poli
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
I look forward to the possibility of working together.
Formel, poli
Tak for din hjælp i denne sag.
Thank you for your help in this matter.
Formel, poli
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
I look forward to discussing this with you.
Formel, direct
Hvis du behøver mere information...
If you require more information ...
Formel, direct
Vi sætter pris på din forretning.
We appreciate your business.
Formel, direct
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formel, très direct
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
I look forward to hearing from you soon.
Moins formel, poli
Med venlig hilsen
Yours faithfully,
Formel, destinataire inconnu
Med venlig hilsen
Yours sincerely,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Med respekt,
Respectfully yours,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Med venlig hilsen
Kind/Best regards,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
Med venlig hilsen
Regards,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble