Chinois | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Kære Hr. Direktør,
尊敬的主席先生,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Kære Hr.,
尊敬的先生,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Kære Fru.,
尊敬的女士,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生/女士,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生们,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Til hvem det måtte vedkomme,
尊敬的收信人,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Kære Hr. Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Kære Fru. Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Kære Frk. Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Kære Fr. Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Kære John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Kære John,
亲爱的约翰,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Vi skriver til dig angående...
我们就...一事给您写信
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Vi skriver i anledning af...
我们因...写这封信
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
I fortsættelse af...
因贵公司...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
I henhold til...
鉴于贵公司...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Jeg skriver for at forhøre mig om...
我写信想询问关于...的信息
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Jeg skriver til dig på vegne af...
我代表...给您写信
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
...诚挚推荐贵公司
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

Ville du have noget imod hvis...
请问您是否介意...
Requête formelle, hésitante
Vil du være så venlig at...
您是否能够...
Requête formelle, hésitante
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
如果您能...,我将不胜感激
Requête formelle, hésitante
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Demande formelle, très polie
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
如果您能… ,我将非常感激
Demande formelle, très polie
Kunne du være så venlig at sende mig...
您能将…发送给我吗?
Demande formelle, polie
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
我们对获得/接受...很有兴趣
Demande formelle, polie
Jeg er nødt til at spørge dig om...
我必须问您是否...
Demande formelle, polie
Kan du anbefale...
您能推荐...吗?
Demande formelle, directe
Kunne du være så venlig at sende mig...
您能将...发送给我吗?
Demande formelle, directe
Du anmodes til snarest at...
请您尽快按要求将...
Demande formelle, très directe
Vi ville sætte pris på hvis...
如果您能...,我们将不胜感激
Demande formelle, polie, de la part de la société
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Requête spécifique formelle, directe
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Demande de renseignements formelle, directe
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Demande de renseignements formelle, directe
Det er vores intention at...
我们的意向是...
Déclaration d'intention formelle, directe
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Vi må desværre meddele dig at...
很抱歉地通知您...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
Bilaget er i...
附件是...格式的
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formel, poli
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formel, très poli
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formel, très poli
Tak på forhånd...
提前谢谢您...
Formel, très poli
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formel, très poli
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formel, très poli
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formel, poli
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formel, poli
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
我很期待将来有合作的可能性。
Formel, poli
Tak for din hjælp i denne sag.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formel, poli
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formel, direct
Hvis du behøver mere information...
如果您需要更多信息...
Formel, direct
Vi sætter pris på din forretning.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formel, direct
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
请联系我,我的电话号码是...
Formel, très direct
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
期待着尽快得到您的回复。
Moins formel, poli
Med venlig hilsen
此致
Formel, destinataire inconnu
Med venlig hilsen
此致
敬礼
Formel, très utilisé, destinataire connu
Med respekt,
肃然至上
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Med venlig hilsen
祝好
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
Med venlig hilsen
祝好
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble