Espéranto | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Kære Hr. Direktør,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Kære Hr.,
Estimata sinjoro,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Kære Fru.,
Estimata sinjorino,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Kære Hr./Fru.,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Kære Hr./Fru.,
Estimataj sinjoroj,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Til hvem det måtte vedkomme,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Kære Hr. Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Kære Fru. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Kære Frk. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Kære Fr. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Kære John Smith,
Estimata John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Kære John,
Estimata John
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Vi skriver til dig angående...
Ni skribas al vi pri...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Vi skriver i anledning af...
Ni skribas en rilato kun...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
I fortsættelse af...
Plu al...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
I henhold til...
Kun referenco al...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Mi skribas por demandi pri...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Jeg skriver til dig på vegne af...
Mi skribas al vi nome de...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

Ville du have noget imod hvis...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Requête formelle, hésitante
Vil du være så venlig at...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Requête formelle, hésitante
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Mi estus plej dankema, se...
Requête formelle, hésitante
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Demande formelle, très polie
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Mi estus dankema, se vi povus...
Demande formelle, très polie
Kunne du være så venlig at sende mig...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Demande formelle, polie
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Demande formelle, polie
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Mi devas peti vin, ĉu...
Demande formelle, polie
Kan du anbefale...
Ĉu vi rekomendas...
Demande formelle, directe
Kunne du være så venlig at sende mig...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Demande formelle, directe
Du anmodes til snarest at...
Vi urĝe petis al...
Demande formelle, très directe
Vi ville sætte pris på hvis...
Ni estus dankemaj, se...
Demande formelle, polie, de la part de la société
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Kio estas via nuna prezolisto por...
Requête spécifique formelle, directe
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Demande de renseignements formelle, directe
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Demande de renseignements formelle, directe
Det er vores intention at...
Ĝi estas nia intenco de...
Déclaration d'intention formelle, directe
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Vi må desværre meddele dig at...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
Bilaget er i...
La alligiteco estas en...
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formel, poli
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formel, très poli
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formel, très poli
Tak på forhånd...
Antaŭdankon…
Formel, très poli
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formel, très poli
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formel, très poli
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formel, poli
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formel, poli
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formel, poli
Tak for din hjælp i denne sag.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formel, poli
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formel, direct
Hvis du behøver mere information...
Se vi bezonas plian informon...
Formel, direct
Vi sætter pris på din forretning.
Ni dankas pri via negoco.
Formel, direct
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formel, très direct
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Moins formel, poli
Med venlig hilsen
Altestime,
Formel, destinataire inconnu
Med venlig hilsen
Altestime,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Med respekt,
Altestime,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Med venlig hilsen
Ĉion bonan,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
Med venlig hilsen
Ĉion bonan,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble