Russe | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Kære Hr. Direktør,
Уважаемый г-н президент
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Kære Hr.,
Уважаемый г-н ...
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Kære Fru.,
Уважаемая госпожа...
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Kære Hr./Fru.,
Уважаемые...
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Kære Hr./Fru.,
Уважаемые...
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Til hvem det måtte vedkomme,
Уважаемые...
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Kære Hr. Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Kære Fru. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Kære Frk. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Kære Fr. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Kære John Smith,
Уважаемый...
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Kære John,
Дорогой Иван!
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Vi skriver til dig angående...
Пишем вам по поводу...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Vi skriver i anledning af...
Мы пишем в связи с ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
I fortsættelse af...
Ввиду...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
I henhold til...
В отношении...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Jeg skriver til dig på vegne af...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Ваша компания была рекомендована...
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

Ville du have noget imod hvis...
Вы не против, если...
Requête formelle, hésitante
Vil du være så venlig at...
Будьте любезны...
Requête formelle, hésitante
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Буду очень благодарен, если...
Requête formelle, hésitante
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Demande formelle, très polie
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Demande formelle, très polie
Kunne du være så venlig at sende mig...
Не могли бы вы прислать мне...
Demande formelle, polie
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Мы заинтересованы в получении...
Demande formelle, polie
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Вынужден (с)просить вас...
Demande formelle, polie
Kan du anbefale...
Не могли бы вы посоветовать...
Demande formelle, directe
Kunne du være så venlig at sende mig...
Пришлите пожалуйста...
Demande formelle, directe
Du anmodes til snarest at...
Вам необходимо срочно...
Demande formelle, très directe
Vi ville sætte pris på hvis...
Мы были бы признательны, если..
Demande formelle, polie, de la part de la société
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Requête spécifique formelle, directe
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Demande de renseignements formelle, directe
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Demande de renseignements formelle, directe
Det er vores intention at...
Нашим намерением является...
Déclaration d'intention formelle, directe
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Vi må desværre meddele dig at...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
Bilaget er i...
Прикрепленный файл в формате...
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Formel, poli
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Больше информации см. на сайте...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formel, très poli
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formel, très poli
Tak på forhånd...
Заранее спасибо...
Formel, très poli
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formel, très poli
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formel, très poli
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formel, poli
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formel, poli
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formel, poli
Tak for din hjælp i denne sag.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formel, poli
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formel, direct
Hvis du behøver mere information...
Если вам необходимо больше информации...
Formel, direct
Vi sætter pris på din forretning.
Мы ценим ваш вклад
Formel, direct
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formel, très direct
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Надеюсь на скорый ответ
Moins formel, poli
Med venlig hilsen
С уважением...
Formel, destinataire inconnu
Med venlig hilsen
С уважением...
Formel, très utilisé, destinataire connu
Med respekt,
С уважением ваш...
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Med venlig hilsen
С уважением...
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
Med venlig hilsen
С уважением...
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble