Thaïlandais | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Kære Hr. Direktør,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Kære Hr.,
เรียน ท่านผู้ชาย
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Kære Fru.,
เรียน ท่านผู้หญิง
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Kære Hr./Fru.,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Kære Hr./Fru.,
ถึงท่านทั้งหลาย
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Til hvem det måtte vedkomme,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Kære Hr. Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Kære Fru. Smith,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Kære Frk. Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Kære Fr. Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Kære John Smith,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Kære John,
เรียน จอห์น
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Vi skriver til dig angående...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Vi skriver i anledning af...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
I fortsættelse af...
เนื่องมาจาก...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
I henhold til...
เขียนอ้างอิงถึง...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Jeg skriver for at forhøre mig om...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Jeg skriver til dig på vegne af...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

Ville du have noget imod hvis...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Requête formelle, hésitante
Vil du være så venlig at...
คุณจะช่วยกรุณา...
Requête formelle, hésitante
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Requête formelle, hésitante
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Demande formelle, très polie
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Demande formelle, très polie
Kunne du være så venlig at sende mig...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Demande formelle, polie
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
เราสนใจที่จะรับ...
Demande formelle, polie
Jeg er nødt til at spørge dig om...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Demande formelle, polie
Kan du anbefale...
คุณช่วยแนะนำ...
Demande formelle, directe
Kunne du være så venlig at sende mig...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Demande formelle, directe
Du anmodes til snarest at...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Demande formelle, très directe
Vi ville sætte pris på hvis...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Demande formelle, polie, de la part de la société
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Requête spécifique formelle, directe
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Demande de renseignements formelle, directe
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Demande de renseignements formelle, directe
Det er vores intention at...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Déclaration d'intention formelle, directe
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Vi må desværre meddele dig at...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
Bilaget er i...
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formel, poli
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formel, très poli
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formel, très poli
Tak på forhånd...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formel, très poli
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formel, très poli
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formel, très poli
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formel, poli
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formel, poli
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formel, poli
Tak for din hjælp i denne sag.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formel, poli
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formel, direct
Hvis du behøver mere information...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formel, direct
Vi sætter pris på din forretning.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formel, direct
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formel, très direct
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Moins formel, poli
Med venlig hilsen
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formel, destinataire inconnu
Med venlig hilsen
ด้วยความจริงใจ
Formel, très utilisé, destinataire connu
Med respekt,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Med venlig hilsen
ด้วยความเคารพ
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
Med venlig hilsen
ด้วยความเคารพ
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble