Suédois | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Distinguido Sr. Presidente:
Bäste herr ordförande,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Distinguido Señor:
Bäste herrn,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Distinguida Señora:
Bästa fru,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Señores:
Bästa herr/fru,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Apreciados Señores:
Bästa herrar,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
A quien pueda interesar
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Apreciado Sr. Pérez:
Bäste herr Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Apreciado Sra. Pérez:
Bästa fru Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Apreciada Srta. Pérez:
Bästa fröken Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Apreciada Sra. Pérez:
Bästa fru Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Estimado Sr. Pérez:
Bäste John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Querido Juan:
Bäste John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Vi skriver till dig angående ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Le escribimos en referencia a...
Vi skriver i samband med ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Con relación a...
Vidare till ...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
En referencia a...
Med hänvisning till ...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Escribo para pedir información sobre...
Jag skriver för att fråga om ...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Le escribo en nombre de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

¿Sería posible...
Vi är tacksamma om du ...
Requête formelle, hésitante
¿Tendría la amabilidad de...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Requête formelle, hésitante
Me complacería mucho si...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Requête formelle, hésitante
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Demande formelle, très polie
Le agradecería enormemente si pudiera...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Demande formelle, très polie
¿Podría enviarme...
Kunde du skicka mig ...
Demande formelle, polie
Estamos interesados en obtener/recibir...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Demande formelle, polie
Me atrevo a preguntarle si...
Jag måste fråga dig om ...
Demande formelle, polie
¿Podría recomendarme...
Skulle du kunna rekommendera ...
Demande formelle, directe
¿Podría enviarme...
Skulle du kunna skicka mig ...
Demande formelle, directe
Se le insta urgentemente a...
Vi ber dig omgående att ...
Demande formelle, très directe
Estaríamos muy agradecidos si...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Demande formelle, polie, de la part de la société
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Requête spécifique formelle, directe
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Demande de renseignements formelle, directe
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Demande de renseignements formelle, directe
Es nuestra intención...
Vi har för avsikt att ...
Déclaration d'intention formelle, directe
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Lamentamos informarle que...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
El archivo adjunto está en formato...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formel, poli
Para mayor información consulte nuestra página web:
För mer information, se vår hemsida ...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formel, très poli
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formel, très poli
Le agradecemos de antemano...
Tack på förhand...
Formel, très poli
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formel, très poli
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formel, très poli
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formel, poli
Si requiere más información no dude en contactarme.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formel, poli
Me complace la idea de trabajar juntos.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formel, poli
Gracias por su ayuda en este asunto.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formel, poli
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formel, direct
Si requiere más información...
Om du behöver mer information ...
Formel, direct
Apreciamos hacer negocios con usted.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formel, direct
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formel, très direct
Espero tener noticias de usted pronto.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Moins formel, poli
Se despide cordialmente,
Med vänlig hälsning,
Formel, destinataire inconnu
Atentamente,
Med vänliga hälsningar,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Respetuosamente,
Med vänlig hälsning,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Saludos,
Vänliga hälsningar,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
Saludos,
Hälsningar,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble