Hongrois | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Tisztelt Elnök Úr!
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Estimata sinjoro,
Tisztelt Uram!
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Estimata sinjorino,
Tisztelt Hölgyem!
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Estimata sinjoro/sinjorino,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Estimataj sinjoroj,
Tisztelt Uraim!
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Al kiu ĝi povas koncerni,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Estimata sinjoro Smith,
Tisztelt Smith úr!
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Estimata John Smith,
Kedves Smith John!
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Estimata John
Kedves John!
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Ni skribas al vi pri...
Azzal kapcsolatban írunk Önnek, hogy ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Ni skribas en rilato kun...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Plu al...
Továbbá ....
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Kun referenco al...
A ... ajánlásával....
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Mi skribas por demandi pri...
Azzal kapcsolatban érdeklődnék, hogy ...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Mi skribas al vi nome de...
X nevében írok Önnek ....
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Az Önök vállalatát erősen ajánlották...
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

Ĉu vi kontraŭus, se...
Nem bánná, ha ...
Requête formelle, hésitante
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Lenne olyan szíves, hogy...
Requête formelle, hésitante
Mi estus plej dankema, se...
Le lennék kötelezve, ha ...
Requête formelle, hésitante
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Rendkívül értékelnénk, amennyiben tudna részletesebb információt küldeni ... kapcsolatban.
Demande formelle, très polie
Mi estus dankema, se vi povus...
Hálás lennék, ha ...
Demande formelle, très polie
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Elküldené nekem...
Demande formelle, polie
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Érdeklődnénk a ... beszerzése felől.
Demande formelle, polie
Mi devas peti vin, ĉu...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Demande formelle, polie
Ĉu vi rekomendas...
Tudna ajánlani...
Demande formelle, directe
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Elküldené nekem ...
Demande formelle, directe
Vi urĝe petis al...
Sürgősen kérjük, hogy ...
Demande formelle, très directe
Ni estus dankemaj, se...
Hálásak lennénk, ha ...
Demande formelle, polie, de la part de la société
Kio estas via nuna prezolisto por...
Mi a jelenlegi ára a ....
Requête spécifique formelle, directe
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Érdeklődnénk, hogy... és tudni szeretnénk, hogy ...
Demande de renseignements formelle, directe
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Ha jól értjük a hirdetésükből, akkor gyártanak ...
Demande de renseignements formelle, directe
Ĝi estas nia intenco de...
Az a szándékunk, hogy ...
Déclaration d'intention formelle, directe
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Alaposan átgondoltunk a javaslatát és ...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Sajnálattal értesítjük, hogy ...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
La alligiteco estas en...
A csatolmány a ...
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Nem tudtam megnyitni a csatolmányát ma reggel. A vírusirtó programom vírust talált benne.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Elnézést kérek, hogy nem továbbítottam a levelét korábban, de egy gépelési hiba miatt "ismeretlen felhasználóként" vissza lett küldve
Formel, poli
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
További információkért kérem keresse fel honlapunkat a ....
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Amennyiben bármi további segítségre van szüksége, nyugodtan keressen.
Formel, très poli
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Amennyiben bármiben további segítségére lehetünk, nyugodtan keressen minket.
Formel, très poli
Antaŭdankon…
Előre is köszönöm...
Formel, très poli
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formel, très poli
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Én lennék a leghálásabb, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Formel, très poli
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Kérem minél hamarabb válaszoljon, mivel...
Formel, poli
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Ha további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formel, poli
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Várom a lehetőséget, hogy együtt dolgozhassunk.
Formel, poli
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben.
Formel, poli
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Várom, hogy megbeszélhessük.
Formel, direct
Se vi bezonas plian informon...
Ha több információra van szüksége
Formel, direct
Ni dankas pri via negoco.
Értékeljük az Ön üzletét.
Formel, direct
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Kérem keressen meg, a közvetlen mobil számon ...
Formel, très direct
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Várom a válaszát.
Moins formel, poli
Altestime,
Tisztelettel,
Formel, destinataire inconnu
Altestime,
Tisztelettel,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Altestime,
Tisztelettel,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble