Roumain | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Stimate Domnule Preşedinte,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Estimata sinjoro,
Stimate Domnule,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Estimata sinjorino,
Stimată Doamnă,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Estimata sinjoro/sinjorino,
Stimate Domnul/Doamnă,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Estimataj sinjoroj,
Stimaţi Domni,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Al kiu ĝi povas koncerni,
În atenţia cui este interesat,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Estimata sinjoro Smith,
Stimate Domnule Popescu,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Estimata sinjorino Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Estimata sinjorino Smith,
Stimată Domnişoară Ionescu,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Estimata sinjorino Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Estimata John Smith,
Dragă Andreea Popescu,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Estimata John
Dragă Mihai,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Ni skribas al vi pri...
Vă scriem cu privire la...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Ni skribas en rilato kun...
Vă scriem în legătură cu...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Plu al...
În legătură cu...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Kun referenco al...
Referitor la...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Mi skribas por demandi pri...
Vă scriu pentru a vă întreba despre...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Mi skribas al vi nome de...
Vă scriu în numele...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Compania Dumneavoastă ne-a fost recomandată cu caldură de...
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

Ĉu vi kontraŭus, se...
V-ar deranja dacă...
Requête formelle, hésitante
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Aţi fi atât de amabil încât să...
Requête formelle, hésitante
Mi estus plej dankema, se...
V-aş fi profund îndatorat dacă...
Requête formelle, hésitante
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Am aprecia foarte mult dacă aţi putea să ne trimiteţi informaţii mai detaliate despre...
Demande formelle, très polie
Mi estus dankema, se vi povus...
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Demande formelle, très polie
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Aţi putea vă rog să îmi trimiteţi...
Demande formelle, polie
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Suntem interesaţi în a obţine/primi...
Demande formelle, polie
Mi devas peti vin, ĉu...
Aş dori să ştiu dacă...
Demande formelle, polie
Ĉu vi rekomendas...
Îmi puteţi recomanda...
Demande formelle, directe
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Trimiteţi-mi şi mie vă rog...
Demande formelle, directe
Vi urĝe petis al...
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Demande formelle, très directe
Ni estus dankemaj, se...
V-am rămâne recunoscători dacă...
Demande formelle, polie, de la part de la société
Kio estas via nuna prezolisto por...
Care este lista dumneavoastră curentă de preţuri pentru...
Requête spécifique formelle, directe
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Demande de renseignements formelle, directe
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Demande de renseignements formelle, directe
Ĝi estas nia intenco de...
Intenţia noastră este să...
Déclaration d'intention formelle, directe
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vă aducem la cunoştinţă faptul că din păcate...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
La alligiteco estas en...
Ataşamentul este în formatul...
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Nu am putut deschide ataşamentul mesajului dumneavoastră. Antivirusul meu a detectat un virus.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Îmi cer scuze pentru faptul că nu am răspuns atât de târziu dar, din cauza unei greşeli de tastare, mail-ul trimis dumneavoastră mi-a fost returnat ca fiind direcţionat către un utilizator necunoscut.
Formel, poli
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru la adresa...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Formel, très poli
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Formel, très poli
Antaŭdankon…
Vă mulţumesc anticipat...
Formel, très poli
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Formel, très poli
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Formel, très poli
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Formel, poli
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Formel, poli
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Formel, poli
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Formel, poli
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Formel, direct
Se vi bezonas plian informon...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Formel, direct
Ni dankas pri via negoco.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Formel, direct
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Formel, très direct
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Moins formel, poli
Altestime,
Cu stimă,
Formel, destinataire inconnu
Altestime,
Cu sinceritate,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Altestime,
Cu respect,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Ĉion bonan,
Toate cele bune,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
Ĉion bonan,
Cu bine,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble