Chinois | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Arvoisa Herra Presidentti
尊敬的主席先生,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Hyvä Herra,
尊敬的先生,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Hyvä Rouva
尊敬的女士,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Hyvä Herra / Rouva
尊敬的先生/女士,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Hyvät vastaanottajat,
尊敬的先生们,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Hyvät vastaanottajat,
尊敬的收信人,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Hyvä herra Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Hyvä rouva Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Hyvä neiti Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Hyvä neiti / rouva Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Hyvä John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Hyvä John,
亲爱的约翰,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Kirjoitamme teille liittyen...
我们就...一事给您写信
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Kirjoitamme teille liittyen...
我们因...写这封信
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Koskien...
因贵公司...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Viitaten...
鉴于贵公司...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Kirjoitan tiedustellakseni...
我写信想询问关于...的信息
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
我代表...给您写信
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
... suositteli yritystänne lämpimästi...
...诚挚推荐贵公司
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

Olisikohan mahdollista...
请问您是否介意...
Requête formelle, hésitante
Olisitteko ystävällisiä ja...
您是否能够...
Requête formelle, hésitante
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
如果您能...,我将不胜感激
Requête formelle, hésitante
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Demande formelle, très polie
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
如果您能… ,我将非常感激
Demande formelle, très polie
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
您能将…发送给我吗?
Demande formelle, polie
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
我们对获得/接受...很有兴趣
Demande formelle, polie
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
我必须问您是否...
Demande formelle, polie
Haluan kysyä voisiko...
您能推荐...吗?
Demande formelle, directe
Voisitteko suositella...
您能将...发送给我吗?
Demande formelle, directe
Pyydämme teitä välittömästi...
请您尽快按要求将...
Demande formelle, très directe
Olisimme kiitollisia jos...
如果您能...,我们将不胜感激
Demande formelle, polie, de la part de la société
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Requête spécifique formelle, directe
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Demande de renseignements formelle, directe
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Demande de renseignements formelle, directe
Tavoitteenamme on...
我们的意向是...
Déclaration d'intention formelle, directe
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
很抱歉地通知您...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
Liitetiedosto on ... muodossa.
附件是...格式的
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
En voinut avata lähettämäänne liitetiedostoa aamulla. Virustentorjuntaohjelmani löysi tiedostosta viruksen.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
Pyydän anteeksi, etten lähettänyt viestiä aiemmin, mutta kirjoitusvirheen takia viesti palautui huomiolla "tuntematon vastaanottaja"
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formel, poli
Lisätietojen tarpeessa vierailkaa verkkosivuillamme osoitteessa...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formel, très poli
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formel, très poli
Kiittäen jo etukäteen...
提前谢谢您...
Formel, très poli
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formel, très poli
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formel, très poli
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formel, poli
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formel, poli
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
我很期待将来有合作的可能性。
Formel, poli
Kiitos avustanne tässä asiassa.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formel, poli
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formel, direct
Jos tarvitsette lisätietoja...
如果您需要更多信息...
Formel, direct
Arvostamme asiakkuuttanne.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formel, direct
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
请联系我,我的电话号码是...
Formel, très direct
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
期待着尽快得到您的回复。
Moins formel, poli
Ystävällisin terveisin,
此致
Formel, destinataire inconnu
Ystävällisin terveisin,
此致
敬礼
Formel, très utilisé, destinataire connu
Kunnioittavasti,
肃然至上
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Parhain terveisin,
祝好
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
Terveisin,
祝好
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble