Vietnamien | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Αγαπητέ κύριε,
Thưa ông,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Αγαπητή κυρία,
Thưa bà,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Thưa ông/bà,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Thưa các ông bà,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Thưa ông/bà,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Αγαπητέ Ιωάννη,
Gửi ông A,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Σας γράφουμε σχετικά με...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Σχετικά με...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Αναφορικά με,...
Về việc/vấn đề...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Tôi viết thư này để nói về...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Η εταιρεία σας μας συνεστήθη ιδιαιτέρως από...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

Θα ήταν δυνατόν...
Liệu ông/bà có phiền...
Requête formelle, hésitante
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Requête formelle, hésitante
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Requête formelle, hésitante
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Demande formelle, très polie
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Demande formelle, très polie
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Demande formelle, polie
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Demande formelle, polie
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Demande formelle, polie
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Demande formelle, directe
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Ông/bà vui lòng gửi...
Demande formelle, directe
Σας ζητείται επειγόντως να...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Demande formelle, très directe
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Demande formelle, polie, de la part de la société
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Requête spécifique formelle, directe
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Demande de renseignements formelle, directe
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Demande de renseignements formelle, directe
Η πρόθεσή μας είναι να...
Chúng tôi dự định...
Déclaration d'intention formelle, directe
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
Το συνημμένο αρχείο είναι τύπου...
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
Δεν μπορούσα να ανοίξω το αρχείο σας αυτό το πρωί. Το λογισμικό προστασίας από ιούς βρήκε ότι το αρχείο σας ήταν προσβεβλημένο.
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
Παρακαλώ δεχτείτε την απολογία μου σχετικά με την καθυστέρηση της προώθησης του μηνύματος, αλλά λόγω ενός τυπογραφικού λάθους το e-mail σας επιστράφηκε με την ένδειξη "άγνωστος χρήστης».
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Formel, poli
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση...
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να σας προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formel, très poli
Για περαιτέρω βοήθεια, είμαστε στη διάθεσή σας.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formel, très poli
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Xin chân thành cảm ơn...
Formel, très poli
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formel, très poli
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formel, très poli
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formel, poli
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formel, poli
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formel, poli
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formel, poli
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formel, direct
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formel, direct
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formel, direct
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formel, très direct
Ελπίζω να ακούσω νέα σας σύντομα.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Moins formel, poli
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Kính thư,
Formel, destinataire inconnu
Μετά τιμής,
Kính thư,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Με εκτίμηση,
Trân trọng,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
χαιρετισμούς,
Thân ái,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
θερμούς χαιρετισμούς
Thân ái,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble