Anglais | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Geachte heer President
Dear Mr. President,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Geachte heer
Dear Sir,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Geachte mevrouw
Dear Madam,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Geachte heer, mevrouw
Dear Sir / Madam,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Geachte dames en heren
Dear Sirs,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Geachte dames en heren
To whom it may concern,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Geachte heer Jansen
Dear Mr. Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
Dear Mrs. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
Dear Miss Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
Dear Ms. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Beste meneer Jansen
Dear John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Beste Jan
Dear John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
We are writing to you regarding…
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Wij schrijven u in verband met ...
We are writing in connection with ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Met betrekking tot ...
Further to…
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Ten aanzien van ...
With reference to…
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Ik schrijf u om na te vragen over ...
I am writing to enquire about…
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Ik schrijf u uit naam van ...
I am writing to you on behalf of...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Your company was highly recommended by…
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

Zou u het erg vinden om ...
Would you mind if…
Requête formelle, hésitante
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Would you be so kind as to…
Requête formelle, hésitante
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
I would be most obliged if…
Requête formelle, hésitante
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Demande formelle, très polie
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
I would be grateful if you could...
Demande formelle, très polie
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Would you please send me…
Demande formelle, polie
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
We are interested in obtaining/receiving…
Demande formelle, polie
Ik zou u willen vragen, of ...
I must ask you whether...
Demande formelle, polie
Kunt u ... aanbevelen ...
Could you recommend…
Demande formelle, directe
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Would you please send me…
Demande formelle, directe
U wordt dringend verzocht ...
You are urgently requested to…
Demande formelle, très directe
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
We would be grateful if…
Demande formelle, polie, de la part de la société
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
What is your current list price for…
Requête spécifique formelle, directe
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
We are interested in ... and we would like to know ...
Demande de renseignements formelle, directe
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
We understand from your advertisment that you produce…
Demande de renseignements formelle, directe
Het is ons oogmerk om ...
It is our intention to…
Déclaration d'intention formelle, directe
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
We carefully considered your proposal and…
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
We are sorry to inform you that…
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
De bijlage is in ... formaat.
The attachment is in...
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formel, poli
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
For further information please consult our website at…
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formel, très poli
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formel, très poli
Bij voorbaat dank.
Thanking you in advance…
Formel, très poli
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formel, très poli
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formel, très poli
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Please reply as soon as possible because…
Formel, poli
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formel, poli
Ik verheug mij op de samenwerking.
I look forward to the possibility of working together.
Formel, poli
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Thank you for your help in this matter.
Formel, poli
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
I look forward to discussing this with you.
Formel, direct
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
If you require more information ...
Formel, direct
Wij waarderen u als klant.
We appreciate your business.
Formel, direct
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formel, très direct
Ik hoor graag van u.
I look forward to hearing from you soon.
Moins formel, poli
Met vriendelijke groet,
Yours faithfully,
Formel, destinataire inconnu
Met vriendelijke groet,
Yours sincerely,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Hoogachtend,
Respectfully yours,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Met de beste groeten,
Kind/Best regards,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
Groeten,
Regards,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble