Chinois | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Geachte heer President
尊敬的主席先生,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Geachte heer
尊敬的先生,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Geachte mevrouw
尊敬的女士,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Geachte heer, mevrouw
尊敬的先生/女士,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Geachte dames en heren
尊敬的先生们,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Geachte dames en heren
尊敬的收信人,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Geachte heer Jansen
尊敬的史密斯先生,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯女士,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯小姐,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Beste meneer Jansen
亲爱的约翰 史密斯,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Beste Jan
亲爱的约翰,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
我们就...一事给您写信
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Wij schrijven u in verband met ...
我们因...写这封信
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Met betrekking tot ...
因贵公司...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Ten aanzien van ...
鉴于贵公司...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Ik schrijf u om na te vragen over ...
我写信想询问关于...的信息
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Ik schrijf u uit naam van ...
我代表...给您写信
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
...诚挚推荐贵公司
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

Zou u het erg vinden om ...
请问您是否介意...
Requête formelle, hésitante
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
您是否能够...
Requête formelle, hésitante
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
如果您能...,我将不胜感激
Requête formelle, hésitante
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Demande formelle, très polie
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
如果您能… ,我将非常感激
Demande formelle, très polie
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
您能将…发送给我吗?
Demande formelle, polie
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
我们对获得/接受...很有兴趣
Demande formelle, polie
Ik zou u willen vragen, of ...
我必须问您是否...
Demande formelle, polie
Kunt u ... aanbevelen ...
您能推荐...吗?
Demande formelle, directe
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
您能将...发送给我吗?
Demande formelle, directe
U wordt dringend verzocht ...
请您尽快按要求将...
Demande formelle, très directe
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
如果您能...,我们将不胜感激
Demande formelle, polie, de la part de la société
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Requête spécifique formelle, directe
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Demande de renseignements formelle, directe
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Demande de renseignements formelle, directe
Het is ons oogmerk om ...
我们的意向是...
Déclaration d'intention formelle, directe
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
很抱歉地通知您...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
De bijlage is in ... formaat.
附件是...格式的
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formel, poli
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formel, très poli
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formel, très poli
Bij voorbaat dank.
提前谢谢您...
Formel, très poli
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formel, très poli
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formel, très poli
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formel, poli
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formel, poli
Ik verheug mij op de samenwerking.
我很期待将来有合作的可能性。
Formel, poli
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formel, poli
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formel, direct
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
如果您需要更多信息...
Formel, direct
Wij waarderen u als klant.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formel, direct
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
请联系我,我的电话号码是...
Formel, très direct
Ik hoor graag van u.
期待着尽快得到您的回复。
Moins formel, poli
Met vriendelijke groet,
此致
Formel, destinataire inconnu
Met vriendelijke groet,
此致
敬礼
Formel, très utilisé, destinataire connu
Hoogachtend,
肃然至上
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Met de beste groeten,
祝好
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
Groeten,
祝好
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble