Espéranto | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Geachte heer President
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Geachte heer
Estimata sinjoro,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Geachte mevrouw
Estimata sinjorino,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Geachte heer, mevrouw
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Geachte dames en heren
Estimataj sinjoroj,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Geachte dames en heren
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Geachte heer Jansen
Estimata sinjoro Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
Estimata sinjorino Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
Estimata sinjorino Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
Estimata sinjorino Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Beste meneer Jansen
Estimata John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Beste Jan
Estimata John
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Ni skribas al vi pri...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Wij schrijven u in verband met ...
Ni skribas en rilato kun...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Met betrekking tot ...
Plu al...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Ten aanzien van ...
Kun referenco al...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mi skribas por demandi pri...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Ik schrijf u uit naam van ...
Mi skribas al vi nome de...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

Zou u het erg vinden om ...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Requête formelle, hésitante
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Requête formelle, hésitante
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Mi estus plej dankema, se...
Requête formelle, hésitante
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Demande formelle, très polie
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Mi estus dankema, se vi povus...
Demande formelle, très polie
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Demande formelle, polie
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Demande formelle, polie
Ik zou u willen vragen, of ...
Mi devas peti vin, ĉu...
Demande formelle, polie
Kunt u ... aanbevelen ...
Ĉu vi rekomendas...
Demande formelle, directe
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Demande formelle, directe
U wordt dringend verzocht ...
Vi urĝe petis al...
Demande formelle, très directe
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Ni estus dankemaj, se...
Demande formelle, polie, de la part de la société
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Kio estas via nuna prezolisto por...
Requête spécifique formelle, directe
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Demande de renseignements formelle, directe
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Demande de renseignements formelle, directe
Het is ons oogmerk om ...
Ĝi estas nia intenco de...
Déclaration d'intention formelle, directe
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
De bijlage is in ... formaat.
La alligiteco estas en...
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formel, poli
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formel, très poli
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formel, très poli
Bij voorbaat dank.
Antaŭdankon…
Formel, très poli
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formel, très poli
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formel, très poli
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formel, poli
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formel, poli
Ik verheug mij op de samenwerking.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formel, poli
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formel, poli
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formel, direct
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Se vi bezonas plian informon...
Formel, direct
Wij waarderen u als klant.
Ni dankas pri via negoco.
Formel, direct
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formel, très direct
Ik hoor graag van u.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Moins formel, poli
Met vriendelijke groet,
Altestime,
Formel, destinataire inconnu
Met vriendelijke groet,
Altestime,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Hoogachtend,
Altestime,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Met de beste groeten,
Ĉion bonan,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
Groeten,
Ĉion bonan,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble