Thaïlandais | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Geachte heer President
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Geachte heer
เรียน ท่านผู้ชาย
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Geachte mevrouw
เรียน ท่านผู้หญิง
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Geachte heer, mevrouw
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Geachte dames en heren
ถึงท่านทั้งหลาย
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Geachte dames en heren
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Geachte heer Jansen
เรียน คุณสมิทธิ์
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
เรียน คุณสมิทธิ์
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
เรียน คุณสมิทธิ์
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Beste meneer Jansen
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Beste Jan
เรียน จอห์น
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Wij schrijven u in verband met ...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Met betrekking tot ...
เนื่องมาจาก...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Ten aanzien van ...
เขียนอ้างอิงถึง...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Ik schrijf u om na te vragen over ...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Ik schrijf u uit naam van ...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

Zou u het erg vinden om ...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Requête formelle, hésitante
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
คุณจะช่วยกรุณา...
Requête formelle, hésitante
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Requête formelle, hésitante
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Demande formelle, très polie
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Demande formelle, très polie
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Demande formelle, polie
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
เราสนใจที่จะรับ...
Demande formelle, polie
Ik zou u willen vragen, of ...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Demande formelle, polie
Kunt u ... aanbevelen ...
คุณช่วยแนะนำ...
Demande formelle, directe
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Demande formelle, directe
U wordt dringend verzocht ...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Demande formelle, très directe
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Demande formelle, polie, de la part de la société
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Requête spécifique formelle, directe
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Demande de renseignements formelle, directe
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Demande de renseignements formelle, directe
Het is ons oogmerk om ...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Déclaration d'intention formelle, directe
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
De bijlage is in ... formaat.
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formel, poli
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formel, très poli
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formel, très poli
Bij voorbaat dank.
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formel, très poli
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formel, très poli
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formel, très poli
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formel, poli
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formel, poli
Ik verheug mij op de samenwerking.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formel, poli
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formel, poli
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formel, direct
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formel, direct
Wij waarderen u als klant.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formel, direct
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formel, très direct
Ik hoor graag van u.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Moins formel, poli
Met vriendelijke groet,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formel, destinataire inconnu
Met vriendelijke groet,
ด้วยความจริงใจ
Formel, très utilisé, destinataire connu
Hoogachtend,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Met de beste groeten,
ด้วยความเคารพ
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
Groeten,
ด้วยความเคารพ
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble