Vietnamien | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Geachte heer President
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Geachte heer
Thưa ông,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Geachte mevrouw
Thưa bà,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Geachte heer, mevrouw
Thưa ông/bà,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Geachte dames en heren
Thưa các ông bà,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Geachte dames en heren
Thưa ông/bà,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Geachte heer Jansen
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Beste meneer Jansen
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Beste Jan
Gửi ông A,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Wij schrijven u in verband met ...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Met betrekking tot ...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Ten aanzien van ...
Về việc/vấn đề...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Tôi viết thư này để nói về...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Ik schrijf u uit naam van ...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

Zou u het erg vinden om ...
Liệu ông/bà có phiền...
Requête formelle, hésitante
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Requête formelle, hésitante
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Requête formelle, hésitante
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Demande formelle, très polie
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Demande formelle, très polie
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Demande formelle, polie
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Demande formelle, polie
Ik zou u willen vragen, of ...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Demande formelle, polie
Kunt u ... aanbevelen ...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Demande formelle, directe
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Ông/bà vui lòng gửi...
Demande formelle, directe
U wordt dringend verzocht ...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Demande formelle, très directe
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Demande formelle, polie, de la part de la société
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Requête spécifique formelle, directe
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Demande de renseignements formelle, directe
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Demande de renseignements formelle, directe
Het is ons oogmerk om ...
Chúng tôi dự định...
Déclaration d'intention formelle, directe
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
De bijlage is in ... formaat.
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Formel, poli
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formel, très poli
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formel, très poli
Bij voorbaat dank.
Xin chân thành cảm ơn...
Formel, très poli
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formel, très poli
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formel, très poli
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formel, poli
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formel, poli
Ik verheug mij op de samenwerking.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formel, poli
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formel, poli
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formel, direct
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formel, direct
Wij waarderen u als klant.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formel, direct
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formel, très direct
Ik hoor graag van u.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Moins formel, poli
Met vriendelijke groet,
Kính thư,
Formel, destinataire inconnu
Met vriendelijke groet,
Kính thư,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Hoogachtend,
Trân trọng,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Met de beste groeten,
Thân ái,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
Groeten,
Thân ái,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble