Anglais | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Szanowny Panie Prezydencie,
Dear Mr. President,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Szanowny Panie,
Dear Sir,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Drogi/Szanowny Pani,
Dear Madam,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Szanowni Państwo,
Dear Sir / Madam,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Szanowni Państwo,
Dear Sirs,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Szanowni Państwo,
To whom it may concern,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Szanowny Panie,
Dear Mr. Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Szanowna Pani,
Dear Mrs. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Szanowna Pani,
Dear Miss Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Szanowna Pani,
Dear Ms. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Szanowny Panie,
Dear John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Drogi Tomaszu,
Dear John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Piszemy do Państwa w sprawie...
We are writing to you regarding…
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Piszemy do Państwa w związku z...
We are writing in connection with ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
W nawiązaniu do...
Further to…
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Nawiązując do...
With reference to…
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
I am writing to enquire about…
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
I am writing to you on behalf of...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Your company was highly recommended by…
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Would you mind if…
Requête formelle, hésitante
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Would you be so kind as to…
Requête formelle, hésitante
Byłbym zobowiązany, gdyby...
I would be most obliged if…
Requête formelle, hésitante
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Demande formelle, très polie
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
I would be grateful if you could...
Demande formelle, très polie
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Would you please send me…
Demande formelle, polie
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
We are interested in obtaining/receiving…
Demande formelle, polie
Chciałbym zapytać, czy...
I must ask you whether...
Demande formelle, polie
Czy mógłby mi Pan polecić...
Could you recommend…
Demande formelle, directe
Prosiłbym o przesłanie mi...
Would you please send me…
Demande formelle, directe
Proszę o pilne przesłanie mi...
You are urgently requested to…
Demande formelle, très directe
Będziemy wdzięczni, jeśli...
We would be grateful if…
Demande formelle, polie, de la part de la société
Jaka jest Pańska obecna cena za...
What is your current list price for…
Requête spécifique formelle, directe
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
We are interested in ... and we would like to know ...
Demande de renseignements formelle, directe
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
We understand from your advertisment that you produce…
Demande de renseignements formelle, directe
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
It is our intention to…
Déclaration d'intention formelle, directe
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
We carefully considered your proposal and…
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Z przykrością informujemy, że...
We are sorry to inform you that…
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
Załącznik jest w formacie...
The attachment is in...
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formel, poli
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
For further information please consult our website at…
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formel, très poli
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formel, très poli
Z góry dziękuję...
Thanking you in advance…
Formel, très poli
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formel, très poli
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formel, très poli
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Please reply as soon as possible because…
Formel, poli
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formel, poli
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
I look forward to the possibility of working together.
Formel, poli
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Thank you for your help in this matter.
Formel, poli
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
I look forward to discussing this with you.
Formel, direct
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
If you require more information ...
Formel, direct
Doceniamy Państwa pracę.
We appreciate your business.
Formel, direct
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formel, très direct
Czekam na Pana odpowiedź.
I look forward to hearing from you soon.
Moins formel, poli
Z wyrazami szacunku,
Yours faithfully,
Formel, destinataire inconnu
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Yours sincerely,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Z poważaniem,
Respectfully yours,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Pozdrawiam serdecznie,
Kind/Best regards,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
Pozdrawiam,
Regards,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble