Chinois | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Szanowny Panie Prezydencie,
尊敬的主席先生,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Szanowny Panie,
尊敬的先生,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Drogi/Szanowny Pani,
尊敬的女士,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Szanowni Państwo,
尊敬的先生/女士,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Szanowni Państwo,
尊敬的先生们,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Szanowni Państwo,
尊敬的收信人,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Szanowny Panie,
尊敬的史密斯先生,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯女士,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯小姐,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Szanowny Panie,
亲爱的约翰 史密斯,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Drogi Tomaszu,
亲爱的约翰,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Piszemy do Państwa w sprawie...
我们就...一事给您写信
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Piszemy do Państwa w związku z...
我们因...写这封信
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
W nawiązaniu do...
因贵公司...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Nawiązując do...
鉴于贵公司...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
我写信想询问关于...的信息
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
我代表...给您写信
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
...诚挚推荐贵公司
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

Czy miałby Pan coś przeciwko...
请问您是否介意...
Requête formelle, hésitante
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
您是否能够...
Requête formelle, hésitante
Byłbym zobowiązany, gdyby...
如果您能...,我将不胜感激
Requête formelle, hésitante
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Demande formelle, très polie
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
如果您能… ,我将非常感激
Demande formelle, très polie
Czy mógłby mi Pan przesłać...
您能将…发送给我吗?
Demande formelle, polie
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
我们对获得/接受...很有兴趣
Demande formelle, polie
Chciałbym zapytać, czy...
我必须问您是否...
Demande formelle, polie
Czy mógłby mi Pan polecić...
您能推荐...吗?
Demande formelle, directe
Prosiłbym o przesłanie mi...
您能将...发送给我吗?
Demande formelle, directe
Proszę o pilne przesłanie mi...
请您尽快按要求将...
Demande formelle, très directe
Będziemy wdzięczni, jeśli...
如果您能...,我们将不胜感激
Demande formelle, polie, de la part de la société
Jaka jest Pańska obecna cena za...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Requête spécifique formelle, directe
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Demande de renseignements formelle, directe
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Demande de renseignements formelle, directe
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
我们的意向是...
Déclaration d'intention formelle, directe
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Z przykrością informujemy, że...
很抱歉地通知您...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
Załącznik jest w formacie...
附件是...格式的
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formel, poli
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formel, très poli
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formel, très poli
Z góry dziękuję...
提前谢谢您...
Formel, très poli
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formel, très poli
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formel, très poli
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formel, poli
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formel, poli
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
我很期待将来有合作的可能性。
Formel, poli
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formel, poli
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formel, direct
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
如果您需要更多信息...
Formel, direct
Doceniamy Państwa pracę.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formel, direct
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
请联系我,我的电话号码是...
Formel, très direct
Czekam na Pana odpowiedź.
期待着尽快得到您的回复。
Moins formel, poli
Z wyrazami szacunku,
此致
Formel, destinataire inconnu
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
此致
敬礼
Formel, très utilisé, destinataire connu
Z poważaniem,
肃然至上
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Pozdrawiam serdecznie,
祝好
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
Pozdrawiam,
祝好
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble