Coréen | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Szanowny Panie Prezydencie,
친애하는 사장님께,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Szanowny Panie,
관계자님께 드립니다.
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Drogi/Szanowny Pani,
사모님께 드립니다.
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Szanowni Państwo,
친애하는 관계자님께 드립니다.
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Szanowni Państwo,
친애하는 여러분께 드립니다.
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Szanowni Państwo,
관계자분(들)께 드립니다.
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Szanowny Panie,
친애하는 최철수님,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Szanowna Pani,
친애하는 김민정님,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Szanowna Pani,
친애하는 김선영님,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Szanowna Pani,
친애하는 최유라님,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Szanowny Panie,
친애하는 홍두깨씨,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Drogi Tomaszu,
친애하는 미영씨,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Piszemy do Państwa w sprawie...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Piszemy do Państwa w związku z...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
W nawiązaniu do...
...에 관하여 말씀드리자면,
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Nawiązując do...
...에 대해서 언급하자면,
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

Czy miałby Pan coś przeciwko...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Requête formelle, hésitante
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Requête formelle, hésitante
Byłbym zobowiązany, gdyby...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Requête formelle, hésitante
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Demande formelle, très polie
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Demande formelle, très polie
Czy mógłby mi Pan przesłać...
...를 보내주시겠습니까?
Demande formelle, polie
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Demande formelle, polie
Chciałbym zapytać, czy...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Demande formelle, polie
Czy mógłby mi Pan polecić...
...를 추천해 주시겠습니까?
Demande formelle, directe
Prosiłbym o przesłanie mi...
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Demande formelle, directe
Proszę o pilne przesłanie mi...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Demande formelle, très directe
Będziemy wdzięczni, jeśli...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Demande formelle, polie, de la part de la société
Jaka jest Pańska obecna cena za...
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Requête spécifique formelle, directe
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Demande de renseignements formelle, directe
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Demande de renseignements formelle, directe
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
저희의 목적은 ... 입니다.
Déclaration d'intention formelle, directe
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Z przykrością informujemy, że...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
Załącznik jest w formacie...
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Formel, poli
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Formel, très poli
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Formel, très poli
Z góry dziękuję...
미리 감사의 말씀 드리며...
Formel, très poli
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Formel, très poli
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Formel, très poli
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Formel, poli
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Formel, poli
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Formel, poli
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Formel, poli
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Formel, direct
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Formel, direct
Doceniamy Państwa pracę.
당신의 수고에 감사드립니다.
Formel, direct
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Formel, très direct
Czekam na Pana odpowiedź.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Moins formel, poli
Z wyrazami szacunku,
... (자신의 이름) 드림,
Formel, destinataire inconnu
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
... (자신의 이름) 드림,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Z poważaniem,
... (자신의 이름) 드림,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Pozdrawiam serdecznie,
.... 보냄,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
Pozdrawiam,
.... 보냄,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble