Espéranto | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Szanowny Panie Prezydencie,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Szanowny Panie,
Estimata sinjoro,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Drogi/Szanowny Pani,
Estimata sinjorino,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Szanowni Państwo,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Szanowni Państwo,
Estimataj sinjoroj,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Szanowni Państwo,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Szanowny Panie,
Estimata sinjoro Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Szanowna Pani,
Estimata sinjorino Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Szanowna Pani,
Estimata sinjorino Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Szanowna Pani,
Estimata sinjorino Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Szanowny Panie,
Estimata John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Drogi Tomaszu,
Estimata John
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Piszemy do Państwa w sprawie...
Ni skribas al vi pri...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Piszemy do Państwa w związku z...
Ni skribas en rilato kun...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
W nawiązaniu do...
Plu al...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Nawiązując do...
Kun referenco al...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Mi skribas por demandi pri...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Mi skribas al vi nome de...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Requête formelle, hésitante
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Requête formelle, hésitante
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Mi estus plej dankema, se...
Requête formelle, hésitante
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Demande formelle, très polie
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Mi estus dankema, se vi povus...
Demande formelle, très polie
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Demande formelle, polie
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Demande formelle, polie
Chciałbym zapytać, czy...
Mi devas peti vin, ĉu...
Demande formelle, polie
Czy mógłby mi Pan polecić...
Ĉu vi rekomendas...
Demande formelle, directe
Prosiłbym o przesłanie mi...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Demande formelle, directe
Proszę o pilne przesłanie mi...
Vi urĝe petis al...
Demande formelle, très directe
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Ni estus dankemaj, se...
Demande formelle, polie, de la part de la société
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Kio estas via nuna prezolisto por...
Requête spécifique formelle, directe
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Demande de renseignements formelle, directe
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Demande de renseignements formelle, directe
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Ĝi estas nia intenco de...
Déclaration d'intention formelle, directe
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Z przykrością informujemy, że...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
Załącznik jest w formacie...
La alligiteco estas en...
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formel, poli
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formel, très poli
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formel, très poli
Z góry dziękuję...
Antaŭdankon…
Formel, très poli
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formel, très poli
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formel, très poli
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formel, poli
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formel, poli
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formel, poli
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formel, poli
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formel, direct
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Se vi bezonas plian informon...
Formel, direct
Doceniamy Państwa pracę.
Ni dankas pri via negoco.
Formel, direct
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formel, très direct
Czekam na Pana odpowiedź.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Moins formel, poli
Z wyrazami szacunku,
Altestime,
Formel, destinataire inconnu
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Altestime,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Z poważaniem,
Altestime,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Pozdrawiam serdecznie,
Ĉion bonan,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
Pozdrawiam,
Ĉion bonan,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble