Vietnamien | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Szanowny Panie Prezydencie,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Szanowny Panie,
Thưa ông,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Drogi/Szanowny Pani,
Thưa bà,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Szanowni Państwo,
Thưa ông/bà,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Szanowni Państwo,
Thưa các ông bà,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Szanowni Państwo,
Thưa ông/bà,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Szanowny Panie,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Szanowna Pani,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Szanowna Pani,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Szanowna Pani,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Szanowny Panie,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Drogi Tomaszu,
Gửi ông A,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Piszemy do Państwa w sprawie...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Piszemy do Państwa w związku z...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
W nawiązaniu do...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Nawiązując do...
Về việc/vấn đề...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Tôi viết thư này để nói về...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Liệu ông/bà có phiền...
Requête formelle, hésitante
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Requête formelle, hésitante
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Requête formelle, hésitante
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Demande formelle, très polie
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Demande formelle, très polie
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Demande formelle, polie
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Demande formelle, polie
Chciałbym zapytać, czy...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Demande formelle, polie
Czy mógłby mi Pan polecić...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Demande formelle, directe
Prosiłbym o przesłanie mi...
Ông/bà vui lòng gửi...
Demande formelle, directe
Proszę o pilne przesłanie mi...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Demande formelle, très directe
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Demande formelle, polie, de la part de la société
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Requête spécifique formelle, directe
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Demande de renseignements formelle, directe
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Demande de renseignements formelle, directe
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Chúng tôi dự định...
Déclaration d'intention formelle, directe
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Z przykrością informujemy, że...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
Załącznik jest w formacie...
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Formel, poli
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formel, très poli
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formel, très poli
Z góry dziękuję...
Xin chân thành cảm ơn...
Formel, très poli
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formel, très poli
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formel, très poli
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formel, poli
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formel, poli
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formel, poli
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formel, poli
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formel, direct
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formel, direct
Doceniamy Państwa pracę.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formel, direct
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formel, très direct
Czekam na Pana odpowiedź.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Moins formel, poli
Z wyrazami szacunku,
Kính thư,
Formel, destinataire inconnu
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Kính thư,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Z poważaniem,
Trân trọng,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Pozdrawiam serdecznie,
Thân ái,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
Pozdrawiam,
Thân ái,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble