Thaïlandais | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Excelentíssimo Sr. Presidente,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
เรียน ท่านผู้ชาย
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
เรียน ท่านผู้หญิง
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
ถึงท่านทั้งหลาย
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
A quem possa interessar,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
เรียน จอห์น
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Nós escrevemos a respeito de...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Nós escrevemos em atenção à/ao...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
A respeito de..
เนื่องมาจาก...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Com referência a...
เขียนอ้างอิงถึง...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Escrevo-lhe para saber sobre...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Escrevo-lhe em nome de...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Sua empresa foi altamente recomendada por...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Requête formelle, hésitante
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
คุณจะช่วยกรุณา...
Requête formelle, hésitante
Eu ficaria muito satisfeito se...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Requête formelle, hésitante
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Demande formelle, très polie
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Demande formelle, très polie
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Demande formelle, polie
Nós estamos interessados em obter/receber...
เราสนใจที่จะรับ...
Demande formelle, polie
Devo perguntar-lhe se...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Demande formelle, polie
O senhor/A senhora poderia recomendar...
คุณช่วยแนะนำ...
Demande formelle, directe
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Demande formelle, directe
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Demande formelle, très directe
Nós ficaríamos agradecidos se...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Demande formelle, polie, de la part de la société
Qual a lista atual de preços de...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Requête spécifique formelle, directe
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Demande de renseignements formelle, directe
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Demande de renseignements formelle, directe
É a nossa intenção...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Déclaration d'intention formelle, directe
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Lamentamos informar que...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
O anexo está no formato...
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formel, poli
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formel, très poli
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formel, très poli
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formel, très poli
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formel, très poli
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formel, très poli
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formel, poli
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formel, poli
Espero que possamos trabalhar em parceria.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formel, poli
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formel, poli
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formel, direct
Caso precise de maiores informações...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formel, direct
Nós prezamos o seu negócio.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formel, direct
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formel, très direct
Espero ter notícias suas em breve.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Moins formel, poli
Cordialmente,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formel, destinataire inconnu
Atenciosamente,
ด้วยความจริงใจ
Formel, très utilisé, destinataire connu
Com elevada estima,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Lembranças,
ด้วยความเคารพ
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
Abraços,
ด้วยความเคารพ
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble