Anglais | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Stimate Domnule Preşedinte,
Dear Mr. President,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Stimate Domnule,
Dear Sir,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Stimată Doamnă,
Dear Madam,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Stimate Domnul/Doamnă,
Dear Sir / Madam,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Stimaţi Domni,
Dear Sirs,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
În atenţia cui este interesat,
To whom it may concern,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Stimate Domnule Popescu,
Dear Mr. Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Stimată Doamnă Popescu,
Dear Mrs. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Stimată Domnişoară Ionescu,
Dear Miss Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Stimată Doamnă Popescu,
Dear Ms. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Dragă Andreea Popescu,
Dear John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Dragă Mihai,
Dear John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Vă scriem cu privire la...
We are writing to you regarding…
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Vă scriem în legătură cu...
We are writing in connection with ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
În legătură cu...
Further to…
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Referitor la...
With reference to…
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Vă scriu pentru a vă întreba despre...
I am writing to enquire about…
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Vă scriu în numele...
I am writing to you on behalf of...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Compania Dumneavoastă ne-a fost recomandată cu caldură de...
Your company was highly recommended by…
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

V-ar deranja dacă...
Would you mind if…
Requête formelle, hésitante
Aţi fi atât de amabil încât să...
Would you be so kind as to…
Requête formelle, hésitante
V-aş fi profund îndatorat dacă...
I would be most obliged if…
Requête formelle, hésitante
Am aprecia foarte mult dacă aţi putea să ne trimiteţi informaţii mai detaliate despre...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Demande formelle, très polie
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
I would be grateful if you could...
Demande formelle, très polie
Aţi putea vă rog să îmi trimiteţi...
Would you please send me…
Demande formelle, polie
Suntem interesaţi în a obţine/primi...
We are interested in obtaining/receiving…
Demande formelle, polie
Aş dori să ştiu dacă...
I must ask you whether...
Demande formelle, polie
Îmi puteţi recomanda...
Could you recommend…
Demande formelle, directe
Trimiteţi-mi şi mie vă rog...
Would you please send me…
Demande formelle, directe
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
You are urgently requested to…
Demande formelle, très directe
V-am rămâne recunoscători dacă...
We would be grateful if…
Demande formelle, polie, de la part de la société
Care este lista dumneavoastră curentă de preţuri pentru...
What is your current list price for…
Requête spécifique formelle, directe
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
We are interested in ... and we would like to know ...
Demande de renseignements formelle, directe
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
We understand from your advertisment that you produce…
Demande de renseignements formelle, directe
Intenţia noastră este să...
It is our intention to…
Déclaration d'intention formelle, directe
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
We carefully considered your proposal and…
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Vă aducem la cunoştinţă faptul că din păcate...
We are sorry to inform you that…
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
Ataşamentul este în formatul...
The attachment is in...
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
Nu am putut deschide ataşamentul mesajului dumneavoastră. Antivirusul meu a detectat un virus.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
Îmi cer scuze pentru faptul că nu am răspuns atât de târziu dar, din cauza unei greşeli de tastare, mail-ul trimis dumneavoastră mi-a fost returnat ca fiind direcţionat către un utilizator necunoscut.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formel, poli
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru la adresa...
For further information please consult our website at…
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formel, très poli
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formel, très poli
Vă mulţumesc anticipat...
Thanking you in advance…
Formel, très poli
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formel, très poli
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formel, très poli
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Please reply as soon as possible because…
Formel, poli
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formel, poli
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
I look forward to the possibility of working together.
Formel, poli
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Thank you for your help in this matter.
Formel, poli
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
I look forward to discussing this with you.
Formel, direct
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
If you require more information ...
Formel, direct
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
We appreciate your business.
Formel, direct
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formel, très direct
Anticipez cu plăcere un răspuns.
I look forward to hearing from you soon.
Moins formel, poli
Cu stimă,
Yours faithfully,
Formel, destinataire inconnu
Cu sinceritate,
Yours sincerely,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Cu respect,
Respectfully yours,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Toate cele bune,
Kind/Best regards,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
Cu bine,
Regards,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble